Dossier

Kip

05 oktober 2007
Kip

De dioxinecrisis van 1999 gaf een extra impuls aan een trend die al een tijdje merkbaar was: de heropleving van oude en de creatie van nieuwe kippencategorieën, die verondersteld worden van betere kwaliteit te zijn, maar ook een stuk meer kosten. Die speciale kippenvariëteiten verschillen van gewone braadkippen op vlak van het ras, het toegediende voeder en/of het slachttijdstip. Welke variëteiten vindt u in de winkel?

Bressekip AOC

Het betreft Franse kippen afkomstig uit de streek van Bresse, waarvan de kwaliteit of de kenmerken te danken zijn aan de geografische omgeving. De Bressekip is te herkennen aan haar volledig witte pluimen, fijne blauwe poten en grofgetande rode kam.
De kippen dragen aan de linkerpoot een ring met de naam en het adres van de producent. Om de hals dragen ze een schild met de Franse driekleur, een algemeen etiket van het Interprofessioneel comité van Bresse en een etiket met de vermelding "Appellation d'Origine Contrôlée" (AOC). De kweek steunt op drie principes: 100 % natuurlijk voeder, zonder toevoeging van synthetische stoffen; minsten 4 maanden groeiduur en volledig vrije buitenloop op met gras begroeide grond (minimum 10 m² per kip).

Biologische kip

De meeste biologische kippen op de Belgische markt zijn eveneens afkomstig uit Frankrijk. Als de kippen volgens de daartoe gemachtigde controle-instantie (Ecocert of Blik) aan de voorwaarden voldoen, mogen zij het Biogarantielabel dragen. Voor de biologische kweek worden traaggroeiende kippenrassen gebruikt en worden de dieren gevoederd met 80 % granen, minimaal 90 % biologisch geteelde producten. Verder moeten de kippen een minimale uitloopruimte hebben van 4 m² per kip en duurt de kweek minimaal 81 dagen.

Kip met label

Het "Qualité W-label" van het Waalse Gewest vereist dat de kippen een vrije uitloop hebben, een stal met natuurlijke verlichting waar maximum 11 dieren per m² verblijven, een groeiduur van 81 tot 102 dagen en een strikt te volgen voederschema.
Kenmerkend voor het Franse "Label rouge" zijn traaggroeiende kippenrassen, gekweekt in stallen met uitloop; productie volgens een officieel lastenboek, groeitijd van minimum 81 dagen en een 100 % plantaardige voeding met een minimum van 80 % granen.

Kip met certificaat

Het betreft kippen met een bijkomende garantie, bijvoorbeeld gevoederd met 70 % maïs of granen. De controles hierop gebeuren door onafhankelijke instellingen. Tot deze groep behoren de zogenaamde maïs- en graankippen, alsook de welbekende Mechelse koekoek, een aloud kippenras met een uitzonderlijke vleeskwaliteit.

Standaardbraadkip

Op industriële schaal geproduceerde kip, die onder meer dankzij speciaal mengvoeder in een recordtijd (41 dagen) slachtrijp is.

De kippenwoordenschat

Sommige etiketteringen vermelden tevens verwijzingen naar het houderijsysteem van de kippen. Die gebruikte benamingen zijn niet toevallig, maar zijn wettelijk als volgt vastgelegd:
  • scharrel (kip, haan, moederkloek enz.), binnengehouden: niet meer dan 12 dieren of hoogstens 25 kg levend gewicht per m². Slachten na minstens 56 dagen; 
  • scharrel met uitloop: in de stal, met maximum 13 dieren per m² of 27,5 kg levend gewicht. Gedurende ten minste de helft van hun (korte) leven moeten de dieren overdag doorlopend toegang hebben tot een hoofdzakelijk begroeide uitloopruimte in de vrije lucht met minstens 1 m² grondoppervlak per kuiken. Slachten na 56 dagen; 
  • boerenscharrel/hoeve met uitloop: voor deze benaming gelden heel wat strengere eisen dan voor beide voorgaande categorieën, bijvoorbeeld minimumleeftijd voor het slachten: 81 dagen; 
  • boerenscharrel/hoeve met vrije uitloop: benaming voor dieren die beantwoorden aan alle eisen voor de vorige categorie en die bovendien een onbeperkte vrije uitloopruimte hebben in de open lucht.