Persbericht

De voedingsindustrie lokt onze jeugd naar ongezond eten

27 september 2021

Kinderen en jongeren zijn massaal het doelwit van reclame voor ongezonde voeding, dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop, samen met de Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC en negen andere consumentenorganisaties.  Volgens het onderzoek is de zelfregulering waaraan de fabrikanten momenteel onderworpen zijn totaal onvoldoende.  Het is hoog tijd dat Europa een strikt wettelijk kader voorstelt om eindelijk onze Europese jeugd te beschermen, klinkt het.  

83% utraverwerkte producten of producten met Nutri-Score D of E

Tijdens de lente, werden door de experts van Test Aankoop de verpakkingen alsook de televisie- en internetreclame (YouTube, Instagram en Facebook) van niet minder dan 179 snacks (koekjes, zuivelproducten, vruchtenmoes, sapjes en dranken) onder de loep genomen. Zij richtten zich op voedingsmiddelen met een verpakking of promotie die erop gericht is om een jong publiek (4-16 jaar) aan te spreken. Dit gebeurt via aantrekkelijke verpakkingen, met figuurtjes, sportpersoonlijkheden, beroemdheden of bekende animatiefiguren.

De bevindingen zijn alarmerend want de meerderheid van deze tussendoortjes blijken ultraverwerkt (83%), meestal met een Nutri-Score D of E, waarbij sommigen grote hoeveelheden suikers, vetten of zout bevatten.  Slechts 27% waren aanvaardbaar vanuit nutritioneel oogpunt.

 

Te lakse criteria

Reeds in 2016 luidde Test Aankoop de alarmbel en we moeten vaststellen dat de situatie er sindsdien niet op is verbeterd.  Er bestaan vandaag dan ook geen bindende regels op Europees niveau om de op kinderen gerichte voedingsmarketing aan banden te leggen.  De enige bestaande gedragscode hieromtrent bestaat uit een initiatief van enkele grote voedingsproducenten, genaamd “EU Pledge” waarvan de Belgische tegenhanger overigens “Belgian Pledge” heet, dat als doel heeft de marketing voor een jonge doelgroep te beperken.  De consumentenorganisaties vinden de zelf uitgewerkte criteria veel te laks.  Zo mogen er volgens de voedingscriteria van de EU Pledge 2021 voor 68 van de 179 door Test Aankoop onderzochte levensmiddelen reclame voor kinderen worden gemaakt, terwijl dit volgens de voedingscriteria van de WHO slechts voor 16 levensmiddelen het geval zou mogen zijn.

 

EU Pledge ondoeltreffend

Om de doeltreffendheid van de ingevoerde mechanismen te controleren, hebben Test Aankoop, BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) en negen andere consumentenorganisaties voorbeelden geselecteerd van marketingvormen die in strijd waren met de in de “EU Pledge” aangegane verbintenissen. Deze 81 gevallen werden voorgelegd aan het "verantwoordingsmechanisme" dat door de Pledge in het leven werd geroepen. Bij het opmaken van het eindverslag van deze studie (15/09/2021) werden van de 81 ingediende klachten uiteindelijk slechts 7 klachten door de “EU Pledge” gegrond verklaard, 7 reclameboodschappen door de ondernemingen ingetrokken, en één zaak is nog in behandeling. Zo wordt dus aan minder dan 2 op de 10 klachten gevolg gegeven.  De criteria zijn niet alleen laks, maar bovendien worden ze ook niet nageleefd, betreurt Test Aankoop. 

 

Test Aankoop pleit voor een strikt wettelijk kader

Nu in Europa één kind op drie lijdt aan obesitas of overgewicht en tal van organisaties – waaronder WHO – erkennen welke sterke invloed marketing voor ongezonde voeding heeft, is het dringend tijd de op kinderen gerichte reclame te reguleren” aldus Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Gezien de inefficiëntie van de zelfregulering van de voedingsmarketing door de industrie, pleiten wij voor bindende Europese regels die o.a. zouden voorschrijven dat het gebruik van promotietechnieken die een sterke aantrekkingskracht op kinderen hebben, zouden worden stopgezet.” “Het is dringend” besluit hij. Deze vaststelling en deze aanbevelingen worden ook gedeeld door Sciensano, dat hierover enkele weken geleden eveneens een alarmerend rapport heeft gepubliceerd.

 

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.