Nieuws

Aanpassing in berekening van Nutri-Score

16 september 2019

Eind augustus diende de Franse overheid een amendement in om de berekening van de Nutri-Score aan te passen. Die wijziging zal weldra ook bij ons worden doorgevoerd, waardoor enkele producten een andere eindscore zullen hebben. Maar wat verandert er nu eigenlijk aan die rekenmodule?

Om beter aan te sluiten bij de gangbare voedingsaanbevelingen, werd de rekenmodule van de Nutri-Score op een paar vlakken gewijzigd.

Olijfolie vanaf nu C

De Nutri-Score wordt bepaald op basis van negatieve (energie, verzadigd vet, suiker en zout) en positieve punten (vezels, eiwitten en fruit/groenten/noten/peulvruchten). Het is bij deze laatste dat er een aanpassing werd gemaakt, de positieve punten voor fruit, groenten, noten en/of peulvruchten worden uitgebreid met oliën van koolzaad, olijven en noten. Producten kunnen nu ook positieve punten scoren op basis van het percentage aan deze oliën.

Door deze aanpassing komt de score van olijfolie op C in plaats van D, op hetzelfde niveau als koolzaad- en walnootolie (die reeds een C scoorden), en sluit de Nutri-Score voor deze producten beter aan met de huidige voedingsaanbevelingen. Andere oliën, zoals palmolie, zonnebloemolie en maïsolie behouden hun D of E score.

Een efficiënt systeem in evolutie

Wij zijn al jaren voorstander van de Nutri-Score, ook al zijn we ons ervan bewust dat het systeem nog kan verbeterd worden om nauwer aan te sluiten bij de algemeen aanvaarde voedingsaanbevelingen. Daarom zijn we verheugd vast te stellen dat deze aanpassing gebeurt.

De Nutri-Score is weliswaar geen allesomvattende score - ze houdt bijvoorbeeld geen rekening met de aanwezigheid van additieven -, maar heeft ook niet de pretentie om dit te zijn.

Het is een utopie om een allesomvattend label te hebben. Maar de Nutri-Score is tot op heden wel het beste instrument om je te helpen gezondere keuzes te maken. Het is een wetenschappelijk ondersteund label dat je toelaat de voedingswaarde van producten op het moment van aankoop te vergelijken. Het betreft een nutritionele score voor het product in de toestand waarin het verkocht wordt, en houdt dus geen rekening met de manier waarop het bereid wordt.