Nieuws

Reclames voor crashdiëten: de overheid waakt ... dankzij ons!

07 januari 2015
pubs régime

Afgelopen zomer bonden wij de strijd aan met de reclames voor crashdiëten die een aanzienlijk gewichtsverlies op korte tijd voorspiegelen en daarbij foto's van "voor" en "na" afbeelden. De Europese wetgeving verbiedt dit. Wij waren verontwaardigd dat ze toch bleven opduiken. Een stand van zaken.

Bijna één Belg op vijf (17%) is zwaarlijvig (BMI vanaf 30), maar liefst 32% kampt met overgewicht (BMI vanaf 25), dat bleek uit een onderzoek dat we eerder al uitvoerden. Personen met overgewicht rapporteren echter aanzienlijk meer psychologische en chronische gezondheidsproblemen. Veel Belgen willen de overtollige kilo's dus maar wat graag weg.

“Ik verloor 20 kilo op drie weken”

Bij een enquête die we eerder uitvoerden, gaf 97% van de deelnemers aan al minstens één keer te hebben geprobeerd hun lichaamsgewicht onder controle te houden, slechts weinigen slagen er echter in hun afvalregime vol te houden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen hun toevlucht nemen in een makkelijkere oplossing: veel gewicht verliezen in een korte tijdspanne. 

Net daarom is de Europese wetgeving hieromtrent zeer strikt: verpakkingen van voedingswaren en voedingssupplementen mogen niet refereren aan de snelheid of de grootte van het gewichtsverlies dat door de consumptie van die producten zou kunnen worden bewerkstelligd. Hetzelfde geldt voor reclameboodschappen.

Strijd tegen misleidende reclames

We waren dan ook verontwaardigd om op verscheidene websites misleidende reclames voor dergelijke crashdiëten aan te treffen. De reclames vermelden het exacte aantal kilo's dat in een korte periode kan worden verloren en gaan gepaard met foto’s van "voor" en "na" om zo de vermageringskuur in beeld te brengen. Ze laten eveneens zogezegde zorgverleners aan het woord die hun mening geven over deze "wondermiddelen". 

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame en naar de Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie boog zich reeds over deze kwestie. Daarnaast stuurden we ook een brief uit naar de verschillende redacties van de nieuwswebsites waar dergelijke reclame werd vastgesteld en vroegen hen om deze te verwijderen. Heel wat websites gaven gehoor aan onze oproep en waken er nu zelf over dat dergelijke reclames zo min mogelijk op hun website verschijnen. 

Bovendien bent ook u, als consument, waakzamer geworden: in 2014 werden dubbel zoveel klachten ingediend tegen dergelijke reclames. Een goede zaak!