Nieuws

Kruisbesmetting met allergenen moet duidelijker op het etiket

29 juli 2013
contamination croisée aux allergènes

Een juiste etikettering van etenswaren is van levensbelang voor personen met een allergie. Toch schieten fabrikanten en wetgeving nog steeds tekort, zo blijkt uit ons onderzoek uit 2013. Allergene ingrediënten staan weliswaar al beter aangeduid op voedingsetiketten, maar wat met kruisbesmettingen?

Hoewel vaak wel goed wordt aangeduid op het etiket wanneer een product allergene ingrediënten bevat, blijkt dat moeilijker voor mogelijke kruisbesmettingen. De risico’s worden niet altijd juist ingeschat of aangegeven.

Waarschuwing betekent niet per se een reëel risico

Hoewel kruisbesmettingen op de meeste verpakkingen worden aangeduid, is dat vaak omdat de fabrikant zich wil indekken en niet omdat er daadwerkelijk een risico is vastgesteld. Op 61 van de 85 onderzochte etiketten van voedingsproducten zoals koekjes of poedersoepen stond weliswaar een waarschuwing voor kruisbesmetting, maar uit onze bijkomende vragenlijsten bleek dat het vaak gaat over een gemakkelijkheidsoplossing van de fabrikanten.

Als er kruisbesmetting wordt vermeld, is dat meestal op basis van het feit dat bepaalde allergenen aanwezig zijn op de productieplaats. Slechts in vijf gevallen had de fabrikant het reële risico voor allergische consumenten berekend. Dat betekent dat in het merendeel van de andere gevallen het risico misschien wel kan worden beheerst, maar dat de fabrikant toch liever opteert voor een gemakkelijkheidsoplossing in plaats van extra maatregelen in te voeren. Door zulke “overbodige” waarschuwingen gaan mensen met een allergie echter wel onnodig bepaalde producten vermijden.

Geen wettelijke verplichting, dus geen garantie

Tegelijkertijd garandeert de afwezigheid van een waarschuwing niet dat het product volkomen veilig is, omdat het niet wettelijk verplicht is om kruisbesmetting te etiketteren. Wie weet heeft de fabrikant wel degelijk veel moeite gedaan om kruisbesmetting te vermijden en gaat het om een “veilig” product, maar het kan evengoed dat de fabrikant het risico niet etiketteert omdat het niet moet. Op de vraag waarom er geen waarschuwing stond op sommige producten, antwoordden fabrikanten meestal dat er geen (reëel) risico was: geen allergenen op de productieplaats of beheersing van het risico.

Toch blijkt vooral dat een voedingsetiket soms een echt rommeltje kan zijn, wat verwarrend is voor consumenten meteen allergie. Fabrikanten passen de regels immers niet allemaal op dezelfde manier toe, waardoor de allergeneninfo onbetrouwbaar en onbruikbaar wordt. Of er nu een waarschuwing staat of niet, het blijft dus moeilijk voor allergische mensen om op het etiket te vertrouwen …