Nieuws

De Belg kampt met overgewicht

01 april 2010
le Belge devrait maigrir

De resultaten van de nationale Gezondheidsenquête 2008 liegen er niet om: we worden alsmaar zwaarder, ook onze kinderen.

Uit de resultaten van de nationale Gezondheidsenquête 2008 (de vierde sinds 1997) blijkt dat we steeds zwaarder worden. De enquête werd afgenomen tussen mei 2008 en juni 2009 bij 11.250 Belgen uit 159 gemeenten.

Bijna de helft van de volwassen Belgen is te dik

Volgens het rapport heeft maar liefst 47 % van de volwassen bevolking (d.i. vanaf 18 jaar) een body mass index (BMI) van 25 of meer. Dat staat gelijk aan overgewicht. Zo'n 14 % daarvan is echt zwaarlijvig, ook obees genoemd, met een BMI hoger dan 30. De gemiddelde BMI in 2008 bedraagt 25,3. Gemiddeld is de Belg dus te dik.

De gemiddelde BMI bij mannen (25,8) is hoger dan bij vrouwen (24,8). Mannen blijken dus iets meer last te hebben van overgewicht dan vrouwen (resp. 54 % en 40 %), terwijl er voor zwaarlijvigheid geen verschil is tussen beiden.
Het opleidingsniveau is meer doorslaggevend dan het geslacht: de gemiddelde BMI is het hoogst bij de laagst geschoolden: bijna 6 op de 10 van de laagst opgeleiden (of 58 %) heeft overgewicht, waarvan bijna 1 op 5 zwaarlijvig is.
Naarmate men ouder wordt, stijgt de gemiddelde BMI, al is er vanaf de leeftijd van 65 jaar weer een daling zichtbaar. Vanaf de leeftijdsgroep 45-54 jaar lijdt meer dan de helft van de volwassen bevolking aan overgewicht. In de leeftijdsgroep 55-64 jaar is één persoon op vijf echt zwaarlijvig.

Meer dan 1 op 5 kinderen tussen 5 en 9 jaar heeft overgewicht

Al 18 % van de jongeren van 2 tot en met 17 jaar heeft overgewicht. Het komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes. In de leeftijdsgroep 5 tot 9 jaar is dat zelfs 22 %.
Dit is een belangrijk feit aangezien overgewicht bij kinderen bijdraagt tot de epidemie van overgewicht bij volwassenen. Met andere woorden wie als kind al te zwaar is, loopt heel veel kans dat ook als volwassene te zijn.

Geen rooskleurige toekomst

In vergelijking met de drie vorige gezondheidsenquêtes (1997, 2001 en 2004) is zowel de gemiddelde BMI als het percentage overgewicht bij volwassen Belgen lineair gestegen. In 1997 was 41 procent van de bevraagde volwassenen te zwaar, in 2001 en 2004 telkens 44 procent, nu dus 47 procent.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zou het percentage Belgische mannen met overgewicht in 2010 54 % bedragen, maar volgens de gegevens van deze gezondheidsenquête is dit cijfer al in 2008 behaald. Hoofdreden voor die zware cijfers blijkt een ongezonde levensstijl te zijn: we eten en drinken te veel foute dingen, en we bewegen veel te weinig.

De boodschap is duidelijk: meer bewustmaking van het belang van gezonde voeding en beweging, en de nodige middelen vrijmaken om dit te bekomen en te behouden.