Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Collectieve vordering

Het net sluit zich rond Ryanair

07 jan 2020

Test Aankoop nam kennis van de recente veroordeling van Ryanair door een Belgische rechtbank naar aanleiding van de stakingsgolf tijdens de zomer van 2018.

De rechter oordeelde dat de Ierse luchtvaartmaatschappij de passagiers moet vergoeden (van 250 tot 400 euro, afhankelijk van de afstand van de vlucht) overeenkomstig de van toepassing zijnde Europese wetgeving.  
Hij lijkt daarmee het argument van Ryanair te verwerpen als zou de staking van haar personeel
een vorm van overmacht zijn geweest.

Opnieuw een tegenvaller dus voor Ryanair… en een nieuwe overwinning voor de consumenten in dit dossier!  Onlangs nog vernietigde het Hof van Cassatie de uitspraak van een vrederechter die zich eerder onbevoegd had verklaard.

De consumentenorganisatie is verheugd over deze nieuwe uitspraak, die in overeenstemming is met wat zij vraagt in haar groepsvordering.  Zij roept alle betrokken passagiers op zich aan te sluiten bij haar groepsvordering, nu een individuele actie niet langer meer mogelijk is, aangezien de verjaringstermijn van één jaar is verstreken.  Test Aankoop herinnert eraan dat deelname aan zijn class action volledig gratis is.  Een beslissing over de ontvankelijkheid van dit beroep wordt over enkele maanden verwacht: in tussentijd is inschrijven nog steeds mogelijk op www.testaankoop/ryanair.

Server Error
Server Error