Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Fitnessclubs: nog steeds te veel klachten, inbreuken en oneerlijke clausules in hun contracten

03 jan 2020

Een nieuw jaar staat gelijk aan nieuwe voornemens: wat meer sporten en zich inschrijven in een fitnessclub bijvoorbeeld.  Maar wees voorzichtig en teken niet zomaar iets.  Na analyse van de contractuele voorwaarden van een tiental fitnesscentra vraagt Test Aankoop aan Minister van Consumentenbescherming, Nathalie Muylle, om de gedragscode uit 2016 meer bindend te maken, meer te controleren en meer te sanctioneren. Nog steeds zijn er te veel mazen in de wet en de klachten stapelen zich op.  Bij Test Aankoop gaat het om bijna 300 tussen begin 2018 en oktober 2019: weigering tot opzegging, onrechtmatige stilzwijgende verlenging, wijzigingen van de voorwaarden tijdens het contract, enz.

Een tiental contracten werden door Test Aankoop onder de loep genomen

Uit onze analyse blijkt dat aanbieders van fitnessabonnementen vaak mooie beloftes doen op het ogenblik dat het contract wordt afgesloten, maar dat de informatie die aan de consument wordt gegeven onduidelijk is en tal van clausules in werkelijkheid problematisch blijven. De problemen die zich voordoen variëren van prijstransparantie tot de mogelijkheid om een abonnement op te zeggen omwille van ziekte.

Meer dan  300 klachten bij Test Aankoop tussen 2018 en 2019

Hoewel er reeds een specifieke gedragscode bestaat, blijkt naast de door Test Aankoop uitgevoerde juridische analyse ook dat de organisatie geregeld klachten blijft binnenkrijgen.  Deze klachten hebben veelal betrekking op gevallen van weigering om de overeenkomst te beëindigen, zelfs op basis van een medisch attest, maar ook op wijzigingen van de voorwaarden (toegangsuren, prijs van bepaalde diensten, ...).  Ook zijn er veel problemen of belemmeringen in het kader van het "bevriezen" van het abonnement om medische redenen of omwille van een langdurig verblijf in het buitenland.

Test Aankoop vraagt minister om de gedragscode van de sector te verstrengen

Het spreekt voor zich dat de door Test Aankoop gekende en opgesomde klachten en overtredingen kunnen worden gekaderd en gesanctioneerd door de wetgeving met betrekking tot het economisch recht. In dit geval is in 2016 echter een specifieke gedragscode opgesteld.  Helaas zijn te weinig fitnessclubs aangesloten, is er te weinig informatie beschikbaar, zijn er te weinig controles en te weinig sancties... Test Aankoop vraagt huidige minister van Consumentenbescherming, Nathalie Muylle, om deze situatie te verhelpen want de situatie is verre van briljant.

Server Error
Server Error