Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Coronavirus : 45 % van de Belgen zegt levensstijl te hebben aangepast

11 mrt 2020

Test Aankoop organiseerde tussen 5 en 9 maart, in volle coronavirusepidemie, een peiling onder de Belgen om te weten te komen hoe zij omgaan met de huidige crisissituatie, hoe goed ze zich geïnformeerd voelen en in welke mate ze vertrouwen hebben in de overheid.  1000 mensen tussen 18 en 74 jaar oud, wat een representatieve groep is, werden bevraagd (de meerderheid op 5 en 6 maart).  Hieruit kunnen alvast verschillende belangrijke conclusies worden getrokken.

De meerderheid volgt de preventie-aanbevelingen

Goed nieuws: bijna 90% van de Belgen volgt nauwgezet of deels de raadgevingen van de FOD Volksgezondheid aangaande het coronavirus (regelmatig handen wassen, mond en neus bedekken bij het hoesten of niezen, nauw contact vermijden met personen die tekenen van een luchtweginfectie vertonen). Brusselaars lijken de aanbevelingen echter het meest nauwgezet op te volgen.  Het zijn ook de inwoners uit de hoofdstad die het meeste angst hebben dat zijzelf of iemand uit hun directe omgeving besmet zouden worden: 52% tegenover 40% in Wallonië en 42% in Vlaanderen.

Impact op het dagelijkse leven

Om besmetting tegen te gaan, heeft 45% van de Belgen reeds verschillende aspecten van hun dagelijkse leven aangepast:  28% mijdt drukke plaatsen (35% in Brussel) en 23% vermijdt reizen.  Bovendien blijkt dat 41% van de Belgen minstens een van de volgende producten heeft aangekocht: mondmasker, handschoenen, desinfecterende handzeep, voedingssupplementen of luchtzuiveraars en dit voor een gemiddeld bedrag van 25 euro.  61% van de landgenoten verklaarde tot slot dat het coronavirus reeds enige impact heeft gehad op hun financiële situatie (bijvoorbeeld inkomensverlies, geen terugbetaling na een annulering van een reis, evenement of reservatie,…)

Belgen in het ongewisse wat betreft informatie

Een eerste kanttekening echter, gaat over de informatieverstrekking: 38% voelt zich niet of te weinig geïnformeerd over het virus (overdracht van het virus, sterftegraad, incubatieperiode,…),  63% is dan ook van mening dat de berichtgeving in de media over het coronavirus te alarmerend is.  De communicatie van de overheid daarentegen wordt door 47% van de respondenten beschouwd als voldoende maar is dan weer te geruststellend voor 32% onder hen.  Ongeveer dezelfde cijfers zien we als het gaat over het vertrouwen in de overheid om op een efficiënte manier de verspreiding van het virus tegen te gaan: 36% heeft er vertrouwen in, 35% niet.

Op basis van deze bevindingen, raadt Test Aankoop de overheidsinstanties aan om de burgers zo regelmatig en correct mogelijk in te lichten over de door België genomen maatregelen om deze epidemie het hoofd te bieden.  Meteen ook de reden waarom de consumentenorganisatie de door de FOD Volksgezondheid gelanceerde campagne toejuicht, waarbij essentiële hygiënemaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gepromoot.  Media wordt opgeroepen een coherente en eenduidige communicatie te voeren en geen sfeer van paniek te creëren.

Om consumenten zo goed mogelijk te informeren, kunnen zij steeds terecht op onze website (https://www.test-aankoop.be/corona).  ).  Morgen, op donderdag 12 maart van 12.00u tot 12u55 zal bovendien een Facebook Live evenement worden georganiseerd op onze  Facebookpagina waar consumenten zullen terecht kunnen met vragen over hun rechten (reisannuleringen, verzekeringen, enz.).

Server Error
Server Error