Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Duurzame productie van goederen

Test Aankoop vraagt dat de universele oplader nu eens eindelijk realiteit wordt

14 jan 2020

Ondertussen praten we er al meer dan 10 jaar over: het "Memorandum of Understanding" uit 2009 waarin 10 grote fabrikanten, waaronder Samsung, Apple en Nokia, zich ertoe verbonden het aantal laders op de markt te verminderen. Op dat moment waren er meer dan 30 verschillende modellen op de markt verkrijgbaar. In 2014 zijn de effecten van deze verbintenis duidelijk zichtbaar met nog maar 3 verschillende laders beschikbaar. De Commissie moedigt de industrie vervolgens aan om nog een stap verder te gaan en zich vrijwillig in te zetten voor één universele lader. Een verzoek waar jammer genoeg niet iedereen positief op antwoordt.  Apple, met name, probeert  koste wat kost zijn eigen technologie op te leggen. En dus voorziet de Commissie het opnemen van een bepaling in de ‘Radio Equipment Directive’ die het mogelijk maakt een universele oplader op te leggen. Deze bepaling werd echter nooit gerealiseerd. We wachten dan ook nog steeds op de studie die in het najaar van 2019 ging worden gepubliceerd alvorens bindende maatregelen op te leggen. Meteen ook de reden waarom er vandaag nog steeds drie type laders in omloop zijn en er van een universele lader nog steeds geen sprake is.

De universele lader is echter wel een terechte en reële vraag van de consument:  het is namelijk veel eenvoudiger om je smartphone, laptop, tablet, e-speaker, etc. op te laden met een en dezelfde lader.  Ook is het niet langer nodig om bij elke nieuwe aankoop van een elektronisch product een nieuwe lader te ontvangen. Daarnaast heeft het naast elkaar bestaan van verschillende modellen laders ook een negatieve invloed op het milieu: sommige bronnen spreken zelfs van enkele tienduizenden tonnen elektronisch afval per jaar.

Test Aankoop ondersteunt al vele jaren het idee van één universele lader. De consumentenorganisatie moedigt de Europese Commissie aan om zo snel mogelijk over te stappen van een vrijwillig naar een regelgevend kader. Tijdens het plenaire debat van gisteravond in het Europees Parlement leek de Europese Commissie de grenzen van een zuiver vrijwillige aanpak te erkennen en stelde ze zich bereid over te gaan tot bindende maatregelen. Test Aankoop kan dit alleen maar toejuichen en zal dit dossier op de voet blijven volgen.

Server Error
Server Error