Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Wettelijke waarborg

Test Aankoop blij met de versterking van de wettelijke garantie op Europees niveau

26 mrt 2019

Vandaag heeft het Europese parlement gestemd voor een hervorming van de wettelijke garantie.  Test Aankoop is verheugd over de vooruitgang die dit zal betekenen voor de consumentenrechten.

Momenteel zijn consumenten die software hebben aangekocht die defect blijkt te zijn, of die een betaalde download hebben gemaakt die niet werkt, niet voldoende beschermd. Daar komt binnenkort verandering in. Voor het eerst geeft de EU immers een wettelijke garantie aan consumenten wat betreft digitale inhoud en diensten zoals software, streaming of videospelletjes. Dit betekent dat als een consument de toegang tot een streamingservice koopt of een film downloadt, maar het product niet werkt, hij of zij kan vragen om het probleem op te lossen of een vervanging eisen. De tekst verleent gebruikers ook rechten indien zij in plaats van geld persoonlijke gegevens verstrekken om toegang te krijgen tot de dienst of software.

De hervorming moderniseert ook de regels met betrekking tot fysieke goederen, met inbegrip van goederen die werken met software of verbinding maken met het internet, zoals smartphones of smart tv-toestellen. Kopers hebben het recht om software-updates te ontvangen om de werking en de cyberveiligheid van hun apparaten in stand te houden. Een recht op herstelling of vervanging in geval van een probleem is verplicht gedurende een periode van twee jaar.

Bovendien wordt de periode gedurende welke de consument niet hoeft aan te tonen dat een product niet conform is om recht te hebben op de garantie, verlengd van 6 maanden tot één jaar na aankoop. Het belangrijkste obstakel voor de toepassing van de wettelijke garantie vandaag de dag is dat de consument moet bewijzen - na zes maanden, die dus worden verlengd tot één jaar - dat hij niet aan de oorzaak ligt van het gebrek van het product dat hij heeft gekocht.  Hoewel Test Aankoop graag had gezien dat ook deze periode tot twee jaar was verlengd, zoals in Frankrijk en Portugal het geval is, merkt de consumentenorganisatie op dat de huidige periode is verdubbeld.

Test Aankoop en Europese koepelorganisatie BEUC, hebben hard gevochten om ervoor te zorgen dat de rechten van de consument werden versterkt. Vandaag kunnen ze dan ook alleen maar tevreden zijn met het behaalde resultaat.

Server Error
Server Error