Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Collectieve vordering

Test Aankoop v. Ryanair : waar is het respect voor de passagiers?

05 dec 2019

 Ierse luchtvaartmaatschappij wil consument naar Dublin dwingen

In navolging van de geannuleerde vluchten door de stakingen bij Ryanair in de zomer van 2018, diende consumentenorganisatie Test Aankoop afgelopen zomer een verzoekschrift in tot collectieve rechtsvordering tegen de lagekostenmaatschappij. Dit omdat het bedrijf steevast weigerde om de getroffen consumenten adequaat te compenseren. Sinds de lancering van de class action meldden zich al 1224 mensen op de website van de verbruikersorganisatie. Op 13 september vond een eerste, inleidende zitting plaats, waarbij een conclusiekalender werd afgesproken. Eind november werd de strategie van Ryanair duidelijk : de zaak in Ierland parkeren waar de rechtspraak minder gunstig is voor de consument en waar men geen systeem van collectieve rechtsvorderingen toepast.

Herhaalde stakingen

Een groot sociaal conflict lag bij Ryanair in de zomer van 2018 in verschillende Europese landen, waaronder België, aan de basis van de zoveelste nieuwe stakingsgolf.  Als gevolg hiervan werden tal van vluchten van en naar België op 25 en 26 juli 2018, 10 augustus 2018 en 28 september 2018 geannuleerd of vertraagd.  Volgens de informatie waarover Test Aankoop beschikt zouden ongeveer 172 vluchten zijn getroffen door deze annuleringen en vertragingen.

 

Ryanair weigert schadevergoeding te betalen

Hoewel de Europese regelgeving en jurisprudentie een schadevergoeding voorzien voor passagiers die worden getroffen door vertragingen en annuleringen in geval van een personeelsstaking bij een luchtvaartmaatschappij, blijft Ryanair weigeren deze regels na te leven. Dit is de reden waarom Test Aankoop begin juli een collectieve rechtsvordering is gestart tegen de Ierse lagekostenmaatschappij.

 

Ierland

Niet alleen herhaalt Ryanair in zijn eerste conclusies niet gehouden zijn tot het betalen van schadevergoedingen aan de gedupeerde consumenten, maar ook stelt de luchtvaartmaatschappij dat alleen de Ierse rechtbanken bevoegd zijn om te oordelen over consumentengeschillen tussen de reiziger en het bedrijf. “Niet geheel onverwachts probeert Ryanair de zaak in Ierland te parkeren”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “Er is voldoende rechtspraak, zelfs van het Hof van Cassatie, die expliciet stelt dat de Belgische rechtbanken wel degelijk bevoegd zijn om kennis te nemen van vervoersgeschillen tussen een consument en een luchtvaartmaatschappij. Meer nog, de Europese wetgeving stipuleert duidelijk dat het bemoeilijken van de toegang tot het recht voor de consument via het contract gelijk staat met het scheppen van een onevenwicht tussen de rechten en de plichten van de contractspartijen. Iets wat simpelweg oneerlijk is.”, voegt de woordvoerder eraan toe. Test Aankoop herinnert er ook dat Ryanair een klein jaar geleden al zijn algemene voorwaarden heeft aangepast om het duidelijker te maken dat de consument wel degelijk een procedure kan starten in eigen land. Een démarche waarmee de lagekostvlieger al aangaf dat de voorwaarden die onder meer golden tijdens de zomer van 2018, moesten worden aangepast.

Test Aankoop heeft nu tot 20 januari om te reageren op de conclusies van Ryanair. De consumentenorganisatie voegt eraan toe dat het nog steeds mogelijk is om in te schrijven voor de class action via www.test-aankoop.be/ryanair.

Server Error
Server Error