Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

NMBS duwt reiziger naar digitale verkoopkanalen

02 jul 2019

TreinTramBus, Navetteurs.be en Test Aankoop betreuren een nieuwe vermindering van de openingsuren van de loketten in 78 stations over het ganse land (35 in Wallonië en 43 in Vlaanderen). Ze vrezen dat dit -opnieuw- een stap is in de richting van een volledig sluiting, zoals ook in 2015 al 28 loketten definitief gesloten werden. De organisaties kunnen zich niet vinden in de door de NMBS aangehaalde argumenten zoals “het succes van de digitale aankoopkanalen” of “de veranderende gewoontes van de reizigers”.

 

Evolutie van de beschikbare loketten 2014 - 2019

Tussen 2014 en 2019 is het aantal loketten dat de ganse dag beschikbaar is, zowel tijdens de week als in het weekend, gedaald van 84 (15,2%) naar 34 (6,1%) : een vermindering met bijna 60%. Het aantal onbemande opstappunten is daarentegen gestegen van 394 (71,1%) naar 423 (76,4%), of een verhoging van ongeveer 7,5%.

 

Reizigers worden naar de automaten afgeleid

TreinTramBus, Navetteurs.be en Test Aankoop stellen vast dat de reizigers naar de automaten geleid worden, zelfs wanneer de loketten toch bemand zijn. Het kleine aantal dat dan open is, veroorzaakt lange files die de reizigers alsnog naar de automaten doen teruggrijpen. Soms worden ook “stewards” ingezet om de reizigers te wijzen op de automaten. De verenigingen in kwestie stellen dan ook niet overtuigd te zijn door de geleverde argumenten van de NMBS die wijzen op “het succes van de digitale verkoopkanalen” of “de veranderende gewoontes van de reizigers”.

  

Een automaat kan geen loketbediende vervangen

De organisaties wijzen er ook op dat de taken van de loketbediendes zich niet beperken tot de verkoop van tickets. Zij zijn er ook om de reizigers te informeren over de beste keuze, het beste tarief of de meest ideale formule en bovendien zorgt hun aanwezigheid tevens voor een verhoogd veiligheidsgevoel. Daarnaast moeten de loketbediendes ook vervoersbewijzen afleveren die op dat gegeven moment niet via andere kanalen beschikbaar zijn. “In geval van het niet functioneren van de automaat, is de reiziger verplicht een ticket aan te kopen op de trein, waardoor hij een supplementaire 7 € moet bijleggen. De procedures om daarna dit bedrag terug te krijgen blijven tijdrovend en omslachtig. Een loket als alternatief lijkt dus zeker opportuun. Daarenboven is het verplicht gebruik van de automaten hinderlijk en discriminerend voor oudere personen of voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn de automaten te gebruiken”, klinkt het bij de organisaties.

Server Error
Server Error