Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Discriminatie en verzekeringen

Test Aankoop blij met goedkeuring “recht om vergeten te worden”

29 mrt 2019

Gisteren keurde de Kamer het wetsvoorstel goed waarbij de verzekeringswet wordt gewijzigd en een ‘recht om vergeten te worden’ wordt ingevoerd. Een maatregel waar  Test Aankoop jarenlang heeft voor gelobbyd en die nu schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder zal maken voor wie genezen is van kanker.

Uitgesloten van verzekering

Het ‘recht om vergeten te worden’ was reeds lang een strijdpunt van consumentenorganisatie Test Aankoop. “Wanneer een consument geleden heeft aan kanker, riskeerde hij bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering zware bijpremies te moeten betalen die in extreme gevallen konden oplopen tot 15 000 euro. Sommige ex-patiënten bleven zelfs volledig verstoken van een verzekering. Samen met patiëntenorganisaties en Kom Op Tegen Kanker hebben wij dan ook steeds bij de bevoegde minister de mogelijkheid bepleit om een ziekte die de verzekeringsnemer ooit parten heeft gespeeld als ‘vergeten’ te beschouwen wanneer de patiënt als genezen werd verklaard door de begeleidende artsen.”, klinkt het bij de verbruikersorganisatie.  

Een eerste stap in België

Voor Test Aankoop is het positief dat deze wet eindelijk een vergeetrecht invoert. Consumenten die 10 jaar of langer genezen zijn verklaard, zullen met dit voorstel, geholpen zijn.

Server Error
Server Error