Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Digitale omgeving

TA zet strijd verder voor schadeloosstelling van VW-eigenaars

26 nov 2019

Test Aankoop neemt akte van de actie die twee Belgische advocaten, in naam van de Nederlandse stichting Diesel Emission Justice Foundation (DEJF), vandaag aankondigden. De consumentenorganisatie herinnert eraan dat zij reeds drie jaar geleden, in juni 2016, een groepsvordering in België heeft aangespannen. Verschillende procedurele stappen hebben al plaats gevonden, waaronder de ontvankelijkheidsfase. De rechter besloot ook dat het opt-out-systeem van toepassing was, wat betekent dat Test Aankoop alle eigenaren van VW-voertuigen met nep-software vertegenwoordigt. Er zal zeer binnenkort een kalender worden vastgelegd voor de uitwisseling van besluiten en de hoorzitting ten gronde.

Groepsvordering Test Aankoop

In juni 2016, minder dan een jaar na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal, heeft Test Aankoop een groepsactie tegen de VW-groep ingeleid. Het doel? Ervoor zorgen dat alle eigenaars van voertuigen uitgerust met nep-software gecompenseerd worden voor het bedrog van de autogroep.

De consumentenorganisatie diende overigens ook individuele dossiers in voor alle personen die een voertuig hebben gekocht vóór 1 september 2014 (datum van inwerkingtreding van de wet op de groepsvordering).  Op deze manier zorgt ze ervoor dat ze alle betrokkenen worden vertegenwoordigd. Degenen die een voertuig hebben gekocht waarbij sprake is van bedrog en die zich nog steeds willen inschrijven, kunnen dit doen door te bellen naar 02 542 34 34.

Eind december 2017 werd de “class action” van Test Aankoop door de rechter ontvankelijk verklaard. De rechter koos voor een opt-out-systeem, wat betekent dat Test Aankoop alle eigenaars van voertuigen met nep-software mag vertegenwoordigen.

Er volgde een fase van verplichte onderhandelingen. Aangezien deze termijn is afgelopen, zal binnenkort een kalender worden vastgesteld voor de uitwisseling van besluiten en een datum waarop de pleidooien zullen worden gehouden.

De zusterorganisaties van Test Aankoop in Italië, Spanje en Portugal hebben ook groepsvorderingen in hun respectieve landen ingediend, waardoor deze acties een Europese dimensie krijgen. Al deze acties werden ontvankelijk verklaard en hoorzittingen zijn vastgelegd, waarvan de eerste op 17 februari 2020 in Spanje zal plaatsvinden.

Juridische stappen in Nederland

Op 26 november kondigden twee Belgische advocaten een actie aan namens de Nederlandse stichting Diesel Emission Justice Foundation (DEFJF). Deze zaak wordt in Nederland aangespannen en staat volledig los van de zaak die Test Aankoop meer dan drie jaar geleden heeft aangespannen.  In tegenstelling tot de door de Belgische consumentenorganisatie aangespannen zaak, moet elke consument zich individueel melden bij de stichting in kwestie.  De stichting wordt vergoed door 27,5% “success fee” af te houden van de eventueel gerecupereerde bedragen.  Test Aankoop onderstreept dat inschrijving op de class action kosteloos is.

Server Error
Server Error