Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Collectieve vordering

#Dieselgate, 4 jaar later ! De strijd voor compensatie gaat verder!

17 sep 2019
De class action die Test Aankoop opstartte tegen de Volkswagen-Groep loopt nog altijd verder. De officiële onderhandelingsfase is op zijn einde gelopen waardoor de zaak nu door de rechter moet worden vastgelegd. Naar aanleiding van de 4e verjaardag van het Dieselgate-schandaal, roept Test Aankoop de Duitse autobouwer op om zelf deze zwarte bladzijde om te draaien door de betrokken consumenten te vergoeden. Terzelfder tijd, dringt de consumentenorganisatie er bij de nieuwe commissievoorzitster, Ursula von der Leyen, op aan het dossier naar zich toe te trekken.

Bedrog gedurende jaren

Gedurende jaren heeft de Volkswagen-groep consumenten bedrogen door hen auto’s te verkopen die een stuk meer NOx uitstootten dan aangekondigd was. Ingevolge dit schandaal, hebben VW-klanten uit de Verenigde Staten een vergoeding gekregen maar voor de Europese bestuurders van een Volkswagen was er niets weggelegd. Dit is de reden waarom Test Aankoop (net zoals Altroconsumo uit Italië, OCU uit Spanje en de Portugese consumentenorganisatie, Deco Proteste) beslist hebben om een collectieve rechtsvordering in te dienen tegen de Volkswagen-groep. Een schadevergoeding voor elk van de betrokken consumenten, was en is het doel. De rechter heeft de zaak ontvankelijk verklaard eind 2017 bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Nu de fase van onderhandeling ten einde is, zal de zaak opnieuw voor de rechter komen.  

Vierde verjaardag

Nu het dieselgate-schandaal vier jaar oud is, roept Test Aankoop de Volkswagen-groep op om deze sombere bladzijde om te draaien en de bedrogen consumenten te vergoeden. Eén ding is zeker : de consumentenorganisatie zal haar strijd verder zetten tot dat laatste effectief het geval is. Terzelfder tijd roept Test Aankoop de automobielgroep op om te investeren in de mobiliteit van de toekomst door zo proper mogelijke wagens te produceren en zo te beantwoorden aan de verwachtingen van de consumenten.

Test Aankoop roept Ursula von der Leyen om het dossier naar zich toe te trekken

Naast de juridische strijd, blijft Test Aankoop ook op politiek vlak de nodige druk uitoefenen. In een open brief gericht aan de nieuwe voorzitster van de Europese Commissie, spoort de verbruikersorganisatie haar aan om het dossier naar zich toe te trekken en druk uit te oefenen op de autoconstructeur opdat zij een schadevergoeding zouden uitbetalen aan de Europese consumenten. Europa heeft nood aan sterke en machtige industrieën maar dat geeft hen niet het recht om hun verantwoordelijkheid uit de weg te gaan.

Server Error
Server Error