Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Voorgestelde richtlijn inzake auteursrecht bedreiging voor de rechten van de consument

25 mrt 2019

Test Aankoop is uiterst bezorgd over de negatieve gevolgen die het zogenaamde ‘artikel 13’ van de richtlijn inzake auteursrechten zou kunnen hebben voor de dagelijkse onlineactiviteiten van consumenten. De organisatie roept de leden van het Europees Parlement op om tegen dit artikel te stemmen en voor schrapping ervan uit de voorgestelde richtlijn.

Een hervorming met een lovenswaardig doel

Test Aankoop ondersteunt de doelstelling van de hervorming van het auteursrecht om te zorgen voor een correcte vergoeding voor kunstenaars en ontwerpers.  De organisatie is echter van mening dat de richtlijn onderliggende problemen van het huidige systeem niet zal oplossen en ook negatieve gevolgen zal hebben voor de gebruikers. Helaas zijn de belangen van de consument in dit wetgevingsproces volledig verwaarloosd.

Vandaag is het voor consumenten een alledaagse zaak geworden om een video van hun vakantie of de eerste stappen van hun kind te maken, om er en populair liedje aan toe te voegen en het ook nog eens online te delen zodat vrienden en familie er kunnen naar kijken en er commentaar kunnen op geven. Deze cultuur van creëren en delen heeft ertoe bijgedragen dat het internet vandaag zo populair is.

 

De gevaren van artikel 13

Artikel 13 verplicht internetbedrijven om inhoud te verwijderen waarbij geen overeenkomst is tussen de kunstenaar en het platform. Als het Europees Parlement deze week zijn goedkeuring geeft, zullen platforms waar consumenten hun inhoud uploaden (Facebook, YouTube, Twitter en vele andere), vrijwel geen andere keuze hebben dan automatische filtermechanismen in te voeren om het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud te voorkomen.

Zoals verschillende recente voorbeelden hebben aangetoond, zijn deze automatische filters echter niet slim genoeg om een onderscheid te maken tussen inhoud die het auteursrecht schendt en legale inhoud (zoals inhoud die onder een uitzonderingsregel valt, satire bijvoorbeeld, of zelfs werken die niet door het auteursrecht worden beschermd en tot het publieke domein behoren). En inderdaad, hoe zouden deze herkenningssoftware en algoritmes originaliteit correct kunnen inschatten?

Bijgevolg bestaat dus het risico dat consumenten hun zelfgemaakte video's, in privébelang, en die dus legitiem zijn, niet kunnen posten en delen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van een uitzondering). Met andere woorden : dit artikel vormt dus een belangrijke belemmering voor de vrijheid van creatie, voor de overdracht van kennis en dus voor de vrijheid van meningsuiting in het algemeen.

 

Test Aankoop roept leden van het Europees Parlement op om tegen artikel 13 te stemmen

Test Aankoop stuurde een brief naar de Belgische leden van het Europees Parlement om hen ervan te overtuigen tegen dit artikel te stemmen tijdens de plenaire vergadering die voor morgen, dinsdag 26 maart staat gepland. Dit om ervoor te zorgen dat burgers het recht blijven hebben om hun eigen online inhoud te blijven maken, te uploaden en te delen.

Server Error
Server Error