Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Bagagecrisis in Zaventem: ook de compensatie laat op zich wachten!

22 aug 2019
Op zaterdag 3 augustus liet het bagage-afhandelingssysteem op de luchthaven van Zaventem het afweten. Nog maar eens. Duizenden passagiers moesten zonder of met beperkte bagage vertrekken. Eerder deze zomer had er zich ook al een technische panne voorgedaan die leidde tot belangrijke vertragingen en ongemakken. Ook tijdens de zomer van 2018 was dit trouwens reeds het geval.  Tot op vandaag moet het merendeel van de getroffen passagiers het stellen met verontschuldigingen of loze beloftes. Op een of twee uitzonderingen na bleven compensaties uit. Test Aankoop ontving een laconieke reactie van Brussels Airport en zal nu de betrokken luchtvaartmaatschappijen aanspreken. Getroffen passagiers kunnen bellen naar 02 892 37 05. Test Aankoop zal hen bijstaan om een compensatie te verkrijgen.
 
 
Zich beroepen op overmacht is te kort door de bocht ... 
Volgens de luchtvaartmaatschappijen kan er geen sprake zijn van schadever-goeding omdat de storing aan het afhandelingssysteem een geval van “over-macht” zou zijn.  Maar of het hier al dan niet om overmacht gaat, is eigenlijk niet van belang. Wat moet worden gecontroleerd, is of de luchtvaartmaatschappij alle nodige maatregelen heeft genomen om de bagage zo snel mogelijk bij de reizigers te krijgen. De wet spreekt over "alle maatregelen die redelijkerwijs gevergd konden worden om de schade te vermijden” en anders moet de maatschappij bewijzen dat het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen.
 
Schadevergoeding “buiten gebruik” ...
Doorgaans kan zoekgeraakte bagage binnen twee à drie dagen aan de reizigers worden bezorgd. Om die reden zijn wij van mening dat wie langer dan drie dagen moest wachten op zijn bagage, recht heeft op een schadevergoeding. In dat geval mag men namelijk aannemen dat de luchtvaartmaatschappij niet alle “rede-lijkerwijs gevergde maatregelen” heeft ondernomen.  Zeker omdat bij het voorval van zaterdag 3 augustus de bagage niet eens zoek was, ze moest alleen nog ter plaatse worden gebracht!
 
Wat doet Test Aankoop?
Talloze mensen namen met Test Aankoop contact op voor dit probleem. Daarom werd beslist:
- om Brussels Airport aan te schrijven. Het antwoord daarop luidde dat zij geen enkele verantwoordelijkheid nemen en het belang van de investeringen in de infrastructuur onderstrepen;
- de verschillende luchtvaartmaatschappijen aan te schrijven en hen te vragen een voorstel tot schadevergoeding te doen.  Test Aankoop is trouwens verwonderd dat zij in het belang van hun passagiersgeen stappen hebben genomen tegen de luchthaven;
- een telefoonlijn te openen voor alle passagiers die menen recht te hebben op een schadevergoeding en op terugbetaling van de gemaakte kosten als gevolg van dit incident.  Test Aankoop zal hen bijstaan via het nummer 02 892 37 05.
Server Error
Server Error