Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Voedselveiligheid

Acrylamidegehalte moet naar beneden

25 feb 2019

Het acrylamidegehalte van het gros van de voedingswaren op de Belgische markt, is conform de Europese normen, dat blijkt uit onderzoek van Test Aankoop. Toch moet het gehalte aan acrylamide omwille van zijn kankerverwekkend karakter, nog verder naar beneden, vindt de consumentenorganisatie. Zij pleit dan ook voor het opleggen van dwingende wettelijke limieten, die ambitieuzer zijn en van toepassing zijn op meer categorieën van producten om zo producenten aan te moedigen het acrylamidegehalte zo veel mogelijk te beperken en hun producten te verbeteren.

www.test-aankoop.be/acrylamide

Acrylamide, een schadelijke stof

Dat er acrylamide in onze voeding zit, is nog maar een vijftiental jaar bekend. Deze stof ontstaat als een gevolg van een chemische reactie bij bepaalde voedingsmiddelen rijk aan zetmeel en asparagine (een aminozuur) wanneer deze worden verhit op een hoge temperatuur (> 120 °C geroosterd, in de oven, gebakken of gefrituurd) en dit met weinig water. De  Wereldgezondheidsorganisatie acht de stof waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens en wordt daarin gevolgd door het EFSA.  De meeste wetenschappers menen dat het op dit moment onmogelijk is om een veilige maximum dosis te bepalen, onder dewelke er dus geen verhoogd risico op kanker zou bestaan.  Meteen ook de reden waarom moet worden geprobeerd om het acrylamidegehalte zo laag mogelijk te houden. 

Strengere referentiewaarden

In april 2018 werd via Europese wetgeving een referentiekader ingevoerd per voedingscategorie (chips, frieten, wafels,…). Test Aankoop nam de proef op de som en ging voor 80 voedingsproducten na hoe het gesteld was met de hoeveelheid acrylamide. De resultaten waren positief :  slechts vier producten overschreden de door Europa vastgelegde referentiewaarde. Dat waren met name twee types chips : “Cora chips Paysannes” en “”Trafo Hand cooked chips” en twee types koekjes : “Delhaize Nic Nac” en “Eco biscuits Smic Smac”.

Aangepast recept

Dat het perfect mogelijk is het productieproces zodanig aan te passen, dat het acrylamidegehalte in belangrijke mate wordt teruggedrongen, blijkt uit het voorbeeld van de “Smic-Smac”- koekjes van Eco Biscuit; na op de hoogte te zijn gebracht door Test Aankoop van de resultaten van de test, paste de fabrikant het receptuur aan waardoor er acht keer minder acrylamide werd aangetroffen dan de eerste keer.

Dwingende normen

Uit onderzoek blijkt dat de huidige referentiewaarden nogal soepel zijn in het voordeel van de producent. Bovendien ontbreekt het aan dwingende maatregelen voor de voedingssector en is er dus geen directe sanctie bij overschrijden van de referentiewaarde.  Test Aankoop pleit dan ook voor dwingende wettelijke limieten die producenten sterker moeten motiveren om de acrylamidegehaltes nog verder te verlagen en aldus hun producten te verbeteren.  Verder is het ook zo dat er voor bepaalde voedingsmiddelen zoals groentechips, producten die voor de consument een gezond(er) imago hebben, geen referentiewaardes bestaan hoewel ze vaak grote hoeveelheden acrylamide bevatten, voegt de consumentenorganisatie toe.

Server Error
Server Error