Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Farmaceutische producten

Gezondheid: zelftests zijn duur, onbetrouwbaar en nutteloos

26 mrt 2018

Sinds eind 2016 zijn zelftests, die voorheen enkel te vinden waren op het internet, beschikbaar in de apotheek. Hierdoor krijgen ze onvermijdelijk een zekere geloofwaardigheid. Nochtans zijn deze zelftests nooit helemaal betrouwbaar en zijn ze redelijk duur om uiteindelijk maar een enkele parameter te meten. Test Aankoop heeft 14 zelftests geanalyseerd. 11 ervan worden afgeraden of zijn nutteloos. Conclusie: enkel zwangerschapstests en twee andere zelftests, die voor HIV en die voor darmkanker voor mensen ouder dan 50, verdienen een plek in de apotheek.

Nooit helemaal betrouwbaar

Zelftests hebben als voordeel dat ze eenvoudig en laagdrempelig zijn en snel resultaat geven.  Positieve punten die echter niet opwegen tegen de grote minpunten. Eerst en vooral het grootste probleem: ze zijn nooit 100 % betrouwbaar.  Zo kan er sprake zijn van een vals positief resultaat (waarbij de test aangeeft dat je ziek bent, terwijl dat niet zo is), maar ook een vals negatief resultaat (hij geeft aan dat je niet ziek bent, maar je bent het wel) is mogelijk.

Duur en vaak nutteloos

Je kunt een zelftest slechts eenmaal gebruiken, om slechts één parameter te meten. Gemiddeld kost hij € 15 tot € 20. Dit terwijl een klassieke bloedtest en het oordeel van een dokter je heel wat wijzer maken.  Indien de test een probleem aangeeft moet u toch naar de dokter voor onderzoek en een voorschrift voor behandeling.  En dat geldt eveneens als de test niets uitwijst maar de symptomen wel aanwezig blijven.  In ieder geval is een zelftest niet meer dan een indicatie en geen alternatief voor een diagnose van de dokter.

Daarnaast garandeert het CE-label op een zelftest in geen enkel geval zijn nut. Test Aankoop is alvast van mening dat dit moet zou moeten worden gecontroleerd door de overheid.

Slechts 3 zelftests hebben echt nut

Van de 14 zelftests die door Test Aankoop zijn onderzocht, worden er 5 ronduit afgeraden en bij 6 andere kan men het nut ernstig in vraagstellen.

De zwangerschapstest, die al sinds de jaren 70 bestaat, moet zijn nut natuurlijk niet meer bewijzen.

Ook de zelftests op HIV en darmkanker hebben aangetoond dat ze nuttig zijn. Zo kan de HIV-test worden gebruikt door mensen die een hoger risico hebben op besmetting met het HIV-virus en die daarom geregeld tests moeten ondergaan. Voor darmkanker bestaat er al een officiële, gratis screening voor hen die zich in de leeftijdscategorie met het grootste risico bevinden (ouder dan 55 jaar in Vlaanderen en vanaf 50 in de rest van het land). De zelftest mag die officiële opsporing niet vervangen, maar kan eventueel wel dienen voor een bepaald publiek, d.w.z. mensen die toch buiten de doelgroep van de officiële en kosteloze screening vallen.

Test Aankoop vindt dat zelftests, op uitzondering van de 3 tests die hun nut hebben bewezen, gewoonweg niet op de markt zouden mogen worden gebracht. De organisatie betreurt ten zeerste dat ze worden verdeeld door apothekers, die aan dergelijke producten op die manier een betrouwbare, geloofwaardige uitstraling geven. Test Aankoop roept daarom op tot een dialoog met de beroepsorganisaties en de overheid over dit onderwerp.

Lees het volledige artikel over deze zelftests op www.testaankoop.be/zelftest.

Server Error
Server Error