Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Regelgeving betreffende de veiligheid van producten

Opgelet voor goedkope USB-laders: problemen in de helft van de gevallen!

22 feb 2018

We namen 51 USB-laders onder de loep.  En de resultaten bleken ronduit dramatisch want in maar liefst 1 op de 2 gevallen werden veiligheidsproblemen vastgesteld.  Ze voldoen niet aan de veiligheidsnormen en de autoriteiten moeten dan ook maatregelen nemen om de consument te beschermen tegen bijvoorbeeld brand en elektrocutie.  De minister van Consumentenzaken en zijn administratie die toeziet op de veiligheid werden ingelicht.

Visuele inspectie en labotests

51 laders, waaronder zowel originele exemplaren als goedkope imitaties, werden onderzocht op hun elektrische veiligheid.  Dit gebeurde aan de hand van een visuele inspectie en een praktische conformiteitstest in een laboratorium.  Deze 51 laders werden aangekocht bij de fabrikanten (Apple, Samsung,…), bij gerenommeerde webshops, online platformen die erom bekend staan accessoires aan te bieden aan lagere prijzen, en tot slot bij de meer traditionele ketens.

Te veel gevaarlijke laders …

Men kan stellen dat voor de helft van de laders de resultaten erg slecht zijn.  Ze kosten soms slechts enkele euro’s maar hen kopen houdt een serieus risico in.  Enkele recente, gelijkaardige getuigenissen hadden er ons toe aangezet om deze test uit te voeren.  Onze analyses bevestigen dat het dossier brandend actueel is: er bevinden zich te veel gevaarlijke laders op de markt, vooral dan die bestemd voor Apple producten.  In deze categorie voldoen zowat 4 op 5 van de goedkope laders niet aan de eisen.  In het geval van de universele laders, voldeed 40% niet aan de veiligheidsnormen.  In de Samsung-categorie geldt dit voor “slechts” één op vier.

Onaanvaardbare gebreken

Uit ons onderzoek blijken dit de belangrijkste gebreken te zijn: het gebruik van niet-conforme of minderwaardige componenten, niet-geïsoleerde bedrading en het niet-respecteren van de minimale afstand tussen het primaire en het secundaire circuit, wat kan leiden tot oververhitting, het smelten van onderdelen en zelfs brand.  Bovendien loopt de gebruiker risico op elektrocutie… eenvoudigweg onaanvaardbaar!

Test Aankoop neemt de rol op als “klokkenluider”!

Omwille van deze bedroevende resultaten, namen wij contact op met de minister van Consumentenzaken en de administratie bevoegd voor de veiligheid (FOD Economie) om deze inbreuken en risico’s toe te lichten.  Wij zijn ervan overtuigd dat dat autoriteiten deze situatie ernstig moeten nemen en de markt moeten uitmesten aangezien dit product bijzonder populair is.  Het toppunt is bovendien dat 24 van deze 25 onveilige USB-laders ook nog eens een CE-logo dragen, iets waar de autoriteiten een einde moeten aan maken…  Een gewaarschuwd minister is er twee waard!

  

Server Error
Server Error