Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Licht uit, factuur aan

25 sep 2018

Nadat de elektriciteitsfactuur de voorbije jaren alleen maar is blijven stijgen door politieke beslissingen, is het nu de beurt aan de energiecomponent zelf om de hoogte in te gaan. Met nu al 1 of 5 gezinnen in energiearmoede, dreigt de situatie helemaal uit de hand lopen als de regering niet snel ingrijpt. Daarnaast dreigt nu door het uitstelgedrag van de regering ook nog eens het licht uit te gaan wanneer het weer tegenvalt in de maand november. Donkere tijden voor de consument vindt Test Aankoop.

Factuur loopt over

Uit recente cijfers van het Prijzenobservatorium blijkt de Belgische elektriciteitsfactuur in 2017 opnieuw met 7,9% te zijn gestegen, nadat de stijging in 2016 al 28,3% bedroeg (en in 2015 11,9%) en onze buurlanden de toename konden beperken tot 1,2% in 2017. Eurostat toonde bij de publicatie van zijn aangepaste Europese prijsvergelijking in augustus 2018 aan dat de consument in België het meest betaalt voor zijn stroom. Vooral in Vlaanderen swingt de factuur naar ongekende hoogtes. Zo betaalt een gemiddeld Vlaamse gezin nu al €980 per jaar waar dat begin 2015 300 euro minder was. Bovendien is het einde niet in zicht, integendeel. Lange tijd was de component ‘elektriciteit’ slechts 1/3 van de factuur (2/3 waren heffingen en taksen) maar door het oplopen van de prijzen op de internationale handelsbeurzen is ook deze tranche fors de hoogte aan het ingaan. Ter illustratie : momenteel noteert de Endex 70,91 €/MWh, eind augustus noteerde de Endex prijzen van €59/MWh, in vergelijking met €49 begin juli en €28 begin 2016. De groothandelsprijs voor november 2018 staat reeds op €139/MWh en de noteringen voor volgend jaar tegen het einde van het jaar. Eén en ander zou de factuur weer met 100 € à 200 € kunnen doen stijgen als de situatie niet snel betert.

Strategische reserve betaald maar niet gekregen

Eén van de redenen voor het duurder worden van onze elektriciteit is de onbeschikbaarheid van vijf van de zeven kernreactoren, die momenteel op non-actief staan omwille van onderhoud of herstellingswerken. Door een gebrek aan ambitie en vooruitziendheid op politiek vlak, zitten we vandaag in een wel erg penibele situatie. In 2003 heeft men voor het eerst de wet op de kernuitstap aangenomen, het heeft 15 jaar geduurd vooraleer er sprake was van een energiepact en anno 2018 ontbreekt het aan duidelijke plannen om de toekomst van de energievoorziening in ons land veilig te stellen. Men weet al langer dan vandaag dat er nood is aan vervangingsinvesteringen, maar men laat het na om er werk van te maken. Ondertussen blijven we afhankelijk van verouderde kernreactoren, die  voortdurend moeten worden opgelapt en daardoor meer stilliggen dan dat ze draaien. Op korte termijn is dat problematisch: het risico op een black-out deze winter is nog nooit zo reëel geweest. Zeker nu minister Marghem het voor het eerst sinds 2014 niet nodig achtte om een strategische reserve te voorzien terwijl de consument wel betaalt voor het voorzien van die reserve! “Sinds 2015 betaalt de consument voor de aanleg van een strategische reserve via de transporttarieven, die in de elektriciteitsfactuur worden doorgerekend. Omgerekend over een periode van 4 jaar komt dat neer op zo’n 187 miljoen euro. Ook nu nog worden die bedragen aangerekend, terwijl er helemaal geen reserve voorzien is”, zegt Alex Polfliet, energiespecialist. Daarenboven werd ook het vangnetmechanisme losgelaten, voegt Test Aankoop toe, dit had tot doel ervoor te zorgen dat de elektriciteitsprijs niet meer mocht stijgen dan het geval was in de ons omringende landen.

 

Grote hervorming vereist

Wanneer er beslist wordt om af te stappen van nucleaire energie moet men ondertussen werken aan alternatieven. Dit is helaas niet gebeurd. Nu we aldus geconfronteerd worden met een gedwongen ‘kernuitstap’, is het aan minister Marghem om met haar regionale collega’s rond de tafel te gaan zitten om uit de impasse te geraken, stelt de verbruikersorganisatie. Enerzijds moet bekeken worden hoe de bevoorrading kan gegarandeerd worden op korte termijn door bijvoorbeeld het opstarten van niet-actieve gascentrales of door stroom in te voeren uit het buitenland , anderzijds moet er werk gemaakt worden van het ‘lichter maken’ van de elektriciteitsfactuur om deze op een enigszins betaalbaar niveau te houden voor de consument. Dit kan betekenen dat allerlei posten zoals het geld voor energiepremies of groenestroomcertificaten een andere onderkomen krijgen, zegt Test Aankoop maar ook dat de factuur fiscaal wordt aangepast. Zo herhaalt de consumentenorganisatie haar standpunt voor een verlaging van de btw op een basisverbruik van 1500 kWh van 21% naar 6%.

Wat kan de consument doen ?

Consumenten met een vast contract dat voorlopig niet afloopt, hoeven zich niet meteen zorgen te maken. Consumenten met variabele contracten zullen de stijgende prijzen doorgerekend krijgen, en dat zullen ze pas merken op hun jaarlijkse eindafrekening (aangezien de maandelijkse voorschotten ondertussen wellicht ongewijzigd zullen blijven). Consumenten met een vast contract dat weldra afloopt, en die van hun leverancier een nieuw tarief voorgeschoteld krijgen, doen er goed aan om te vergelijken, zodat ze op zijn minst een voordelig tariefplan kiezen in vergelijking met de rest van het marktaanbod.

Server Error
Server Error