Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Duurzame consumptie

Statiegeld... ook uw gemeente zal er wel bij varen!

23 mrt 2018
Open brief aan de burgemeesters van dit land ter ondersteuning van statiegeld op blikjes en plastic flesjes.

Beste burgemeester,
 

De laatste maanden en weken zal u het al wel gemerkt hebben : u kan geen krant meer openslaan of er wordt over statiegeld op blikjes en petflesjes gebakkeleid. “Dit zal de consument geld gaan kosten” zegt de ene tegenstander, “het straft de keurig inzamelende burger af”, klinkt het bij de andere opponent. Die meningen komen uit de richting van de industrie en wie hen politiek vertegenwoordigt. Hierbij wordt er graag gesproken namens de consument en dat zonder de minste basis of het minste onderzoek. Bij Test Aankoop doen we wel research voor we zomaar iets poneren. Zo vroegen wij vorig jaar de mening van 1150 consumenten, zowel leden als niet – leden van Test Aankoop, zowel jongeren als ouderen en evenzeer hooggeschoolden als laaggeschoolden over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. Bepaald geen flets incrowd onderzoek zoals de zogezegde duurzaamheidsridders van Delhaize deze week ten onrechte aan uw gemeente lieten weten.  We deden deze bevraging in alle objectiviteit en in de wetenschap dat het van de consument een extra inspanning vraagt om zijn of haar blikjes en petflesjes naar de supermarkt terug te brengen om het statiegeld te recupereren.

Resultaat ? 66% toonde zich voorstander van een invoering van statiegeld en bijna 90% van de bevraagden was bereid zijn of haar blikjes en petflesjes naar de supermarkten terug te brengen om het statiegeld te recupereren. 82% vindt bovendien dat zwerfvuil een groot probleem is in zijn regio.

 

Niet geheel verwonderlijk, weken de resultaten van onze enquête af van degene die gerealiseerd werd door iVox op vraag van Fost Plus, FEVIA en Comeos. Hier bleken slechts 22 % van de bevraagden voorstander van statiegeld op blik en PET. De reden voor de grote afwijking met onze resultaten (en de bevraging van L’Avenir uit 2011 en Het Belang van Limburg uit 2015) is de vraagstelling. In de enquête die in opdracht van de sector werd gevoerd, werden de bevraagden immers voor de keuze gesteld tussen de blauwe zak of het statiegeld. Vanzelfsprekend zijn er heel wat minder consumenten die willen afstappen van een werkend systeem voor wie plichtsbewust zijn afval sorteert en ter ophaling aanbiedt. Alleen belet het niet dat het zwerfvuil blijft toestromen in onze bermen en straten. Bovendien kan de vraag worden gesteld waarom de hoeveelheid afvalstromen bestemd voor ‘de blauwe zak’  niet kunnen worden uitgebreid met plastics die nu bij het huisvuil belanden of, in sommige gemeentes, in de ‘roze zak’. Op die manier blijft de PMD-zak bestaan en zou Fost plus zijn functie kunnen blijven vervullen. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat de rol van Fost Plus deels hergedefinieerd wordt : in een systeem van statiegeld zou de vzw in kwestie bijvoorbeeld ingeschakeld kunnen worden in de taak van ophaling en aanbieding voor recyclage van de blikjes en PET-flesjes aan de inzamelpunten

 

Wat alleszins als een paal boven water staat : de mensen zijn het beu om op zondag te gaan wandelen of te joggen langs bermen en paadjes vol blikjes en flesjes. Ik maak mij sterk, beste burgemeester, dat u het mij eens zult zijn. Ook u, wars van elke politieke voorkeur, zult zich al wel eens afgevraagd hebben : “waar blijft dat statiegeld”, dan kan ik mijn gemeentebudget dat ik nu moet opsouperen aan de opkuis van alle rommel investeren in nuttigere zaken zoals een gedegen sport – en cultuuraanbod of de aanleg van een fietspad.

 

Bij Fost Plus, de sectorfederaties FEVIA en Comeos en sinds deze week ook officieel binnen bepaalde politieke kringen klinkt het unisono :  "Het statiegeldsysteem laat iedereen meebetalen en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert". Wel, we betalen nu ook al een pak geld om het asociale gedrag van sommigen zoveel mogelijk teniet te doen : liefst 155 miljoen per jaar en dat voor de gemeentes alleen. Wat de gewesten betalen aan de opruim van de steenwegbermen of de autowegen is hier niet in begroot, noch welke minwaarde rondslingerend afval teweeg brengt voor het vastgoed in sommige wijken. Immers : zwerfafval draagt bij aan een gevoel van onbehagen en onveiligheid.

 

Eén van de komende weekends zullen ook in uw gemeente weer heel wat goed menende en rechtschapen burgers gewapend met fluohesje en prikstok langs straten en weiden gaan om de blikjes en flesjes op te ruimen. Zulke burgerzin is mooi om te zien maar au fond verandert er ondertussen niets : we blijven maar sensibiliseren en penaliseren en het zwerfafval blijft.

 

Tijd voor verandering dus en die transitie kan het best bottom-up gebeuren, vanuit de basis, vanuit uw gemeente. U, beste burgemeester, draagt immers het gros van  kosten en u weet als geen ander wat uw inwoners het meest stoort. Responsabiliseer uw partij en geef het statiegeld een forse duw. Vraagt u zich soms af waarom er geen ijzer of koper tussen het gedumpte afval blijft liggen ? Wat geld opbrengt, is geen afval meer maar wordt een materiaal, en geld, dat gooit niemand weg.

 

Ivo Mechels, CEO Test Aankoop
Simon November, woordvoerder Test Aankoop

 

Server Error
Server Error