Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Regelgeving betreffende de veiligheid van producten

Speelgoedslijm : opgelet voor toxische bestanddelen!

16 mei 2018

De Spaanse en Italiaanse zusterorganisaties van Test Aankoop heeft in speelslijm een chemisch bestanddeel teruggevonden dat in geval van gebruik in grote hoeveelheden giftig blijkt te zijn.  Deze producten zijn ook in België beschikbaar via websites zoals Amazon.  Daarom heeft Test Aankoop de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie aangeschreven met de vraag de gelijkvormigheid van de andere op de Belgische markt aanwezige producten te controleren.

Houdt ook uw kind van knutselen of slijm maken?  U weet wel, die alom bekende kleverige brij die eindeloos kan gekneed en uitgerekt worden?  Twee recente voorvallen zetten Test Aankoop ertoe aan u te waarschuwen.

Speelslijm geanalyseerd en sterk afgeraden

De collega’s van de Spaanse en Italiaanse consumentenorganisaties hebben vijf types speelgoedslijm  getest die worden verkocht in de winkel.  Een product – Sbabam Macarons Melmito Slime – flirtte met de aanvaardbare grens van de toegelaten hoeveelheid boorzuur en derivaten, substanties die door de EU worden beschouwd als “wellicht reprotoxisch” voor de mens.  Twee andere producten - Fluffy Slime en Barrel Oslime Caution - verkrijgbaar op bijvoorbeeld Amazon, overschreden deze grens respectievelijk vier tot 14 keer!

Vijf kits waarmee het goedje zelf kan worden gemaakt werden eveneens aan een onderzoek onderworpen en ook hier flirtte een ervan - Sbabam Softy Melmito Slime – met de maximum toegelaten waarden.

Ook onze Italiaanse collega’s hebben 17 soorten speelgoedslijm getest.  En ook bij hen blijken de resultaten zorgwekkend: 6 ervan blijken niet comform wat betreft de aanwezigheid van boorzuur betreft.  Het gaat over Barrel-O-Slime Caution, Diramix Squishy Pasta Magica, Dynit Mangia Slime, Orrbix Twisti Slime 2in1, Push Ball en Skifidol Pasta Gummy.

Opgelet voor gevaarlijke “huisreceptjes”

Een tweede waarschuwing komt er vanuit het Frans agentschap voor gezondheidsbescherming dat, opnieuw, melding maakt van gevallen waarbij de huid wordt aangetast – brandwonden, roodheid, eczeem, jeuk – als gevolg van contact met substanties die niet bestemd zijn om langdurig aan de huid te worden blootgesteld.  In dit geval betreft het op het internet terug te vinden recepten voor het zelf maken van slijm waarbij gebruik wordt gemaakt van producten die eigenlijk andere doeleinden hebben.  Er wordt in het bijzonder gewezen op het gevaar van vloeibare lijm die bewaarmiddelen bevatten waarbij substanties vrijkomen die tot allergische reacties van de huid kunnen leiden en oplosmiddelen die leiden tot irritaties van luchtwegen en ogen of zelfs giftig kunnen zijn voor het centrale zenuwstelsel.  Ook hier is er echter sprake van boorzuur en derivaten, bestanddelen die het gekende slijm elastisch moeten maken.

Test Aankoop interpelleert de overheid

Ongerust over de resultaten van de Spaanse collega’s, interpelleerde Test Aankoop de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie met de vraag na te gaan of er ook andere producten, die op de Belgische markt te vinden zijn, een risico inhouden voor de consumenten.  Hebt u zelf problemen vastgesteld met dit speelgoed, dan kan u via onze klachtenbox de fabricant hiervan op de hoogte brengen.

Voor tips om de risico’s te beperken en een ongevaarlijk recept waarmee u zelf aan de slag kan, verwijzen we u graag naar www.test-aankoop.be/slime

Server Error
Server Error