Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Oneerlijke, misleidende of agressieve handelspraktijken

Test Aankoop klaar voor grootste Ryanair staking

26 sep 2018

Tijdens de zomerperiode werd de Belgische vakantieganger met Ryanair-vliegtuigticket op de proef gesteld met maar liefst twee stakingsgolven die zorgden voor vertragingen en geannuleerde vluchten tijdens de maanden juli en augustus. Ook nu, in september, vindt een nieuwe staking plaats bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Test Aankoop neemt bijkomende maatregelen om nieuwe problemen voor de reizigers op te vangen.

Nieuwe maand, nieuwe staking

Op 28 september zal een nieuwe Ryanair staking plaatsvinden nu het cabinepersoneel in vijf landen (België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal) beslist heeft om het werk neer te leggen. 150 Ryanair-vluchten zouden worden geschrapt. De impact is mogelijks groter dan bij de voorgaande stakingsdagen.  Opnieuw anticipeert Ryanair niet op de onvrede van haar personeel over de heersende slechte arbeidsvoorwaarden met een vierde grote staking op korte tijd tot gevolg.  Vermits vluchtannuleringen ten gevolge van acties van het eigen personeel geen overmacht zijn, is de Ierse luchtvaartmaatschappij gehouden tot het uitbetalen van compensaties voor de gedupeerde passagiers.

Schadevergoeding

Naast de keuze voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling van het ticket, hebben passagiers recht op een forfaitaire schadevergoeding variërend van 250 tot 600 euro in functie van de vliegafstand van vertrek tot bestemming, behoudens in geval van overmacht zoals terrorisme of extreme weersomstandigheden, als een vlucht wordt geannuleerd. In geval van Ryanair zijn de geannuleerde vluchten echter het gevolg van een staking bij het eigen personeel en dus geen overmacht. Het Europees Hof van Justitie was hier in het verleden immers al duidelijk over : een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht en dus hebben passagiers recht op een schadevergoeding. Alleen als Ryanair de getroffen passagiers minstens 14 dagen voor de datum van vertrek van de vlucht zou verwittigen van de annulering, is geen forfaitaire compensatie vereist.

Nog steeds tickets beschikbaar

Hoewel het hele Ryanair-luchtverkeer voor vrijdag aanstaande letterlijk in de soep dreigt te draaien, blijft de luchtvaartmaatschappij tickets aanbieden voor die dag. Soms zelfs onder de vorm van promoties. Test Aankoop heeft serieuze bedenkingen bij deze praktijk en vermoedt dat het kan gaan om misleiding of oneerlijke handelspraktijken. De organisatie zegt minister van Consumentenzaken, Kris Peeters, te zullen aanschrijven met de vraag dit de onderzoeken.

Juridische bijstand

Test Aankoop voorziet in juridische bijstand voor reizigers die problemen hebben voor, tijdens en/of na de Ryanair-stakingsdag en lid willen worden. Leden van de organisatie kunnen meteen beschikken over één van de Test Aankoop advocaten die hen helpt en indien nodig vertegenwoordigt in de rechtbank. Test Aankoop heeft nu reeds 50 dossiers ingediend bij de vredegerechten in Zaventem en Charleroi na de afgelopen stakingsdagen. Test Aankoop vraagt Ryanair om ditmaal passagiers beter te informeren over hun opties bij het herboeken van hun vlucht, betere info over compensatie waar de reiziger recht op heeft en respect voor de geldende wetgeving die luchtvaartpassagiers beschermt. Test Aankoop zal juridische stappen blijven ondernemen voor de getroffen passagiers. Ook bij deze staking zal Ryanair op haar verplichtingen gewezen worden gezien, ook deze stakingsdag had voor de reiziger vermeden kunnen worden.

Passagiers die werden getroffen door de stakingen of die worden geconfronteerd met nieuwe vluchtannuleringen deze maand kunnen alle informatie omtrent hun rechten terugvinden op www.testaankoop.be/ryanair en Test Aankoop contacteren op 02 892 37 09.

Server Error
Server Error