Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Stakingen bij Ryanair : Test Aankoop zal vijftig dossiers voor de rechter brengen

09 aug 2018

De houding van de Ryanair om geen passagiers te compenseren is onaanvaardbaar vindt Test Aankoop. De situatie van overmacht waarachter de Ierse luchtvaartmaatschappij zich verschuilt, is een loutere drogreden en is tegenstrijdig met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie. Voor Test Aankoop is de maat vol. De verbruikersorganisatie verzamelt nu vijftig dossiers die ze in de week van 20 augustus voor de rechter zal brengen.

www.testaankoop.be/ryanair / 02 892 37 09

Ryanair weigert te betalen

Naast de keuze voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling van het ticket, hebben passagiers recht op een forfaitaire schadevergoeding variërend van 250 tot 600 euro in functie van de vliegafstand van vertrek tot bestemming, behoudens in geval van overmacht zoals terrorisme of extreme weersomstandigheden. In geval van Ryanair zijn de geannuleerde vluchten echter het gevolg van een staking bij het eigen personeel en dus geen overmacht. Het Europees Hof van Justitie was hier in het verleden immers al duidelijk over : een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht en dus hebben passagiers recht op een schadevergoeding.  Ondanks het feit dat Test Aankoop, minister Kris Peeters en de FOD Mobiliteit deze rechtspraak herhaalden, volhardt Ryanair in de boosheid en weigert het de reizigers te vergoeden voor de stakingen van 25 en 26 juli en 10 augustus. Test Aankoop zond op 19 juli een officieel schrijven naar de Ierse maatschappij om hen opnieuw te wijzen op hun wettelijke verplichtingen. Op 1 augustus ontving de consumentenorganisatie het antwoord waarin Ryanair formeel bevestigde dat geen compensaties zou uitbetalen vermits de stakingen ‘ongerechtvaardigd en onnodig’ zijn.

Test Aankoop dient eerste dossiers in bij de rechter

Omdat Test Aankoop zich niet kan verzoenen met het standpunt van Ryanair, besliste de verbruikersorganisatie om een eerste ‘schijf’ van vijftig dossiers van haar leden in te dienen om een schadevergoeding te bekomen. Indien de rechtspraak in deze zaken positief blijkt, en daar maakt Test Aankoop zich ook sterk in, dan zal de luchtvaartmaatschappij opnieuw worden benaderd om haar ervan te overtuigen haar standpunt te herzien. Indien men bij Ryanair bij hun standpunt blijft, zullen alle andere dossiers ook bij de rechter worden ingediend opdat elke passagier een vergoeding zou krijgen.

Alle consumenten die nadeel ondervinden van de staking en die vragen hebben over hun rechten kunnen terecht op www.testaankoop.be/ryanair en op het nummer 02 892 37 09.

 

Server Error
Server Error