Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Consumentenrechten

Nieuwe ‘grote’ staking bij Ryanair op komst; Test Aankoop roept consumenten op zich te melden

14 sep 2018

Na eerdere stakingsdagen van 25 en 26 juli en 10 augustus jongstleden, rommelt het opnieuw bij Ryanair. Ditmaal is er sprake van de ‘grootste staking ooit’ op 28 september bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Dit eens te meer omwille van onvrede vanwege het eigen personeel. Vermits Ryanair er een jammerlijke gewoonte van heeft gemaakt om zijn passagiers niet te vergoeden in geval van vluchtannulaties ten gevolge van stakingen, roept Test Aankoop consumenten op om zich bij hem te melden met het oog op het afdwingen van het recht op compensatie.

www.test-aankoop.be/ryanair

Test Aankoop : 02 892 37 09

Schadevergoeding in geval van een interne staking

Naast de keuze voor een alternatieve vlucht of een terugbetaling van het ticket, hebben passagiers recht op een forfaitaire schadevergoeding variërend van 250 tot 600 euro in functie van de vliegafstand van vertrek tot bestemming, behoudens in geval van overmacht zoals terrorisme of extreme weersomstandigheden, als een vlucht wordt geannuleerd. In geval van Ryanair zijn de geannuleerde vluchten echter het gevolg van een staking bij het eigen personeel en dus geen overmacht. Het Europees Hof van Justitie was hier in het verleden immers al duidelijk over : een interne staking bij een luchtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht en dus hebben passagiers recht op een schadevergoeding. Alleen als Ryanair de getroffen passagiers minstens 14 dagen voor de datum van vertrek van de vlucht zou verwittigen van de annulering, is geen forfaitaire compensatie vereist. Concreet wil dit zeggen dat de tijd dringt voor Ryanair om nog voor de stakingsdag van 28 september de getroffen passagiers individueel te verwittigen. De consumentenorganisatie acht de kans klein dat Ryanair hier in zal slagen voor wat betreft de nieuwe staking die aangekondigd werd door de vakbonden.

Naar de rechter

Omdat Ryanair volhardt in zijn standpunt van niet uitbetaling van compensaties, trok Test Aankoop eind augustus al naar de rechter voor een eerste reeks ledendossiers. Op basis van de uitspraken -die de verbruikersorganisatie vol vertrouwen tegemoet ziet - zal zij Ryanair opnieuw benaderen om te kijken of de maatschappij haar standpunt al dan niet bijstuurt.  Indien dit niet het geval zou zijn, zullen ook andere bestaande dossiers en eventuele nieuwe dossiers ten gevolge van nieuwe staking(en) worden neergelegd, zodat uiteindelijk elke passagier wordt vergoed.

Passagiers die werden getroffen door de stakingen of die worden geconfronteerd met nieuwe vluchtannuleringen deze maand kunnen alle informatie omtrent hun rechten terugvinden op www.testaankoop.be/ryanair en Test Aankoop contacteren op 02 892 37 09.

Server Error
Server Error