Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onrechtmatige bedingen in de contracten van de luchtvaartmaatschappijen

Ryanair mag zich niet boven de wet stellen !

04 okt 2018

In het kader van een ondertussen uitgebreid op de proef gesteld maar voorbijgestreefde strategie, heeft Ryanair opnieuw zijn algemene voorwaarden aangepast met de bedoeling benadeelde passagiers te ontmoedigen om een klacht of bezwaar in te dienen.  Sinds 2 oktober verplicht de onderneming hen namelijk om klacht neer te leggen voor een Ierse rechtbank en dit door een bepaling in zijn contractuele voorwaarden.

Test Aankoop beschouwt deze praktijk echter als onwettig.  De formulering en grond van deze nieuwe clausule kunnen worden beschouwd als ongerechtvaardigd en tegenstrijdig met het Europees recht en het internationaal privaatrecht.  De houding van de luchtvaartmaatschappij is dan ook onbegrijpelijk.

In het verleden, als gevolg van een eerder proces (vordering tot staking), heeft Test Aankoop bepalingen met betrekking tot klachten en bezwaren reeds aan de kaak gesteld die Belgische consumenten verplichtten hun klacht in het Engels te introduceren bij een contactpunt in Ierland.  Een praktijk die onder druk van Test Aankoop werd afgezworen, al weten we dat Ryanair alles blijft doen om het melden van klachten en vragen tot schadevergoeding te ontmoedigen.  Het laatste voorbeeld is de door Ryanair georganiseerde desinformatie tijdens de stakingen van de afgelopen twee maanden, waarbij schadevergoeding wordt geweigerd in het kader van een intern sociaal conflict.

Ter herinnering: ongeveer 1400 dossiers werden door Test Aankoop geopend en 50 procedures werden eind augustus ingeleid bij het vredegerecht van Zaventem en Charleroi.

Deze procedures werden ingeleid bij de rechtbank gelegen binnen het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken vluchten hadden moeten opstijgen.  Dit gebeurde in overeenstemming met de regels van het internationaal privaatrecht en het Europees recht, maar ook overeenkomstig een recent jurisprudentie van het Hof van Justitie.  De zaken zijn dus helder en duidelijk.

Bij gevolg stuurt Test Aankoop vandaag een ingebrekestelling aan de maatschappij met de vraag deze onrechtmatige en dus onwettelijke bepaling in te trekken.  Gebeurt dit niet, dan zal Test Aankoop een vordering tot staking indienen om zo het recht te laten gelden en vooral zo goed mogelijk de belangen van zijn leden en de consumenten in het algemeen te verdedigen.

Meer informatie over uw rechten: www.test-aankoop/Ryanair

Server Error
Server Error