Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Verzekeringen

Rechtsbijstandsverzekering: een fiscaal voordeel maar schijn bedriegt

22 nov 2018

Test Aankoop werd informeel op de hoogte gebracht van het voorontwerp van de minister van Justitie inzake de gedeeltelijke fiscale aftrekbaarheid van premies voor de rechtsbijstandverzekering, in het geval van contracten die voldoen aan de wettelijke voorwaarden.  Omwille van talrijke punten van kritiek, vraagt de consumentenorganisatie een herziening van dit voorontwerp dat vooral in het voordeel is van de verzekeraars en veel minder voor de verzekerden en burgers die moeilijk toegang hebben tot justitie.  Het is dan ook duidelijk dat dit voorontwerp justitie niet toegankelijker maakt.

Test Aankoop nodigt de regering uit om zijn huiswerk opnieuw te maken en dit omwille van de volgende redenen:
 
1) De minimale dekkingsplafonds liggen te laag zoals bv. in het geval van burgerlijke zaken (€ 13 000) of om kosten van een bemiddelaar te dekken (max. € 700). Ter illustratie: slechts 2 van de 18 klassieke rechtsbijstandsverzekeringen, die in 2017 door Test Aankoop werden onderzocht, leggen de lat zo laag.
 
2) Zelfs al had men oorspronkelijk de intentie om de toegang tot justitie te vergemakkelijken, kan men zich toch de vraag stellen of het aan de overheid is om zomaar tussen te komen in de economie door de geviseerde markt met dit project te gaan reguleren en door twee afzonderlijke verzekeringsmarkten te creëren.  Enerzijds een basismarkt waarbij de basishonoraria van advocaten worden gedekt op voorwaarde dat zij de barema’s zoals vooropgesteld in het ontwerp respecteren en anderzijds een “premium” of “omnium” markt met rechtsbijstandverzekeringen die een betere dekking bieden, maar tegen hogere premies voor de verzekerden.
 
3) Het voorgestelde systeem garandeert geen goede dienstverlening van de advocaat, al zeker niet gezien de voorgestelde plafonds en barema’s.  Het systeem riskeert al snel te ontsporen en de toegang tot justitie nog wat moeilijker te maken, wat nu al een probleem is. 
 
4) Vanuit fiscaal oogpunt, spreekt men over een belastingvermindering die kan oplopen tot 40% van een premie van maximum € 300.  Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden met een beperkt inkomen zullen hierbij geen voordeel hebben.  In het geval van een koppel waarbij een partner over een beperkt vervangingsinkomen beschikt, zal de belastingvermindering deels verloren gaan.  Een probleem dat had kunnen worden voorkomen indien van deze belastingvermindering een terug betaalbaar belastingkrediet zou worden gemaakt, wat het geval is bij dienstencheques.  Deze oplossing is echter uitdrukkelijk verworpen. Voor hen die te veel inkomen hebben om in aanmerking te komen voor pro Deo-rechtshulp, maar weinig personenbelasting betalen, is er dus een spijtige lacune.  Test Aankoop pleit voor een belastingkrediet in plaats van een gewoon belastingvermindering.
 
Lees hier het volledig standpunt van Test Aankoop.
Server Error
Server Error