Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

Nieuw NMBS-beheerscontract mist elke ambitie

25 okt 2018

De reiziger staat niet centraal 

 
De reizigersverenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be konden het ontwerp voor een nieuw beheerscontract tussen de staat en de NMBS inkijken. 5 jaar en 10 maanden na het aflopen van het vorige beheerscontract van 2008 hadden we veel meer ambitie van minister Bellot verwacht! De insteek "de klant centraal" is verder weg dan ooit. Dit document plaatst de NMBS niet echt voor haar verantwoordelijkheid inzake de slechte stiptheid: ze moet reizigers ook niet langer vergoeden voor herhaalde vertragingen van minder dan 30 minuten en net die komen nu het meest voor. 
Test Aankoop en Inter-Environnement Wallonie ondersteunen de inhoud van dit persbericht. 
 
Een verplicht aanbod zonder ambitie 
 
In het nieuwe beheerscontract is de NMBS verplicht op weekdagen treinen te laten rijden tussen 7.00 en 21.00 uur op weekdagen en tussen 9.00 en 20.00 uur in het weekend. Dit minimaal verplichte aanbod is nog lager voor secundaire lijnen. Bovendien maakt het beheerscontract geen verschil tussen het aanbod op zaterdag en zondag, zoals reizigersorganisaties nochtans al zo vaak gevraagd hebben. "Hoewel het aantal reizigers op 10 jaar met meer dan 10 % gestegen is, vraagt het beheerscontract van de NMBS nauwelijks 7 % meer treinkilometers dan in 2008. Minister Bellot is dus met minder tevreden”, zegt Stefan Stynen, voorzitter van TreinTramBus. “Gelukkig biedt de NMBS in de praktijk veel meer aan dan wat in dit document staat. Laten we hopen, dat ze dat ook in de toekomst blijft doen", vult Gianni Tabbone, woordvoerder van Navetteurs.be, aan. 
 
Vermindering van de compensatie voor vertragingen 
 
Met de stiptheid van de treinen gaat het al maanden van kwaad naar erger. In plaats van strengere regels op te leggen, neemt het nieuwe beheerscontract de druk van de NMBS weg. "Herhaalde vertragingen van minder dan 30 minuten zullen binnenkort niet meer worden vergoed, hoewel deze het vaakst voorkomen bij reizigers. Zelfs vertragingen tussen een halfuur en een uur zullen amper worden vergoed. De federale overheid lijkt zo genoegen te nemen met een slechte stiptheid en bestraft de reiziger nog meer door het compensatiesysteem te verminderen," meent Tabbone. 
 
Minder frequent gebruikte stopplaatsen bedreigd 
 
Het nieuwe beheerscontract biedt de NMBS de mogelijkheid om "stations en stopplaatsen vanaf 2020 te openen, af te schaffen of samen te voegen" op basis van criteria die niet erg transparant zijn. "Dit zet de deur open naar een vermindering van het aantal stations en stopplaatsen. Kleine haltes lopen duidelijk het risico om het slachtoffer te worden, vooral in meer landelijke gebieden waar de trein vaak de enige manier van verplaatsen is”, aldus Tabbone. 
 
Naar een regionalisering van lokale lijnen? 
 
De federale regering laat de NMBS toe om haar opdracht van openbare dienst permanent te delegeren aan de regionale vervoersbedrijven. Zij mogen een spoorlijn dan met een bus exploiteren. "De verbussing van spoorlijnen betekent op termijn vaak het begin van het einde van die bediening! De bus biedt minder comfort, doet er veel langer over dan de trein en zal nóg minder reizigers vervoeren. Vroeg of laat kiezen de gebruikers immers eieren voor hun geld en zoeken ze een alternatief. Meestal zal dat de auto zijn”, meent Stefan Stynen  “Wil minister Bellot echt zo het mobiliteitsvraagstuk aanpakken?” 
 
Naar nieuwe loketsluitingen 
 
Het beheerscontract garandeert dat de huidige loketten tot einde 2020 open blijven. Maar het staat de NMBS vrij om de openingstijden van de loketten aan te passen op basis van zogenaamd objectieve criteria, zoals het aantal transacties. "De weinige loketten die in de minder gebruikte stopplaatsen nog open zijn, zijn dus in gevaar. Hou een loket minder lang open en je zult automatisch minder tickets verkopen. Dus mag je het op den duur helemaal sluiten. Dat is een vicieuze cirkel. Wij vrezen dat op lange termijn alleen in grote stations nog loketten zullen overblijven," zeggen Stynen en Tabbone in koor. 
 
Gebrek aan transparantie, overleg en ambitie 
 
Waar blijft de reiziger in dit hele verhaal, vragen TreinTramBus en Navetteurs.be zich af. “In 2018 verwachten we van de federale regering een transparant en ambitieus beleid. In zo’n cruciaal dossier als de mobiliteit moeten ook de treinreizigers een stem in het kapittel hebben”, aldus Gianni Tabbone. Dit beheerscontract beantwoordt daar totaal niet aan. Bijgevolg moet de federale regering minister Bellot opdragen zijn huiswerk opnieuw te maken. “We willen klantgerichte ambitie zien, zodat de NMBS weer bij de tijd komt: een veralgemeende halfuurdienst, een geïntegreerd tarief met de regionale vervoermaatschappijen en stipte treinen. Met minder mag de overheid niet tevreden zijn”, vindt Stefan Stynen. 
 
Server Error
Server Error