Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondheid

Stop het eenmalig gebruik van plastic in supermarkten !

04 jun 2018

Elk jaar komen 30 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen om vervolgens uiteen te vallen in kleine deeltjes plastic, microplastics.  Een regelrechte milieuramp.  Om dit fenomeen te bekampen, maakte de Europese Commissie onlangs haar intentie bekend om plastics voor eenmalig gebruik zoals rietjes en wattenstaafjes te verbieden.  Het wetgevend Europees parcours is echter traag  en er is geen tijd te verliezen.Daarom lanceert Test Aankoop een petitie, gesteund door Milieuministers Marie Christine Marghem, Joke Schauvliege, Céline Frémault en Carlo di Antonio, met de bedoeling de op de Belgische markt vertegenwoordigde supermarkten te overtuigen te stoppen met de verkoop van plastic materiaal dat slechts eenmalig gebruikt wordt.  Een eerste kleine stap in de goede richting.

www.test-aankoop.be/stopmicroplastics

#Stopmicroplastics

Een regelrechte ramp voor het milieu …

Wist u dat er elk jaar 30 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen terecht komt en dat, volgens de UNO 80 % van al het afval dat in zee te vinden is plastics zijn ?  Hoe is het zover kunnen komen?  Enerzijds zijn er de primaire microplastics (minder dan 5 mm) die afkomstig zijn van het wassen van onze synthetische kleding, van de slijtage van banden of van cosmeticaproducten die direct in de waterlopen terecht komen.  Anderzijds zijn er ook de secundaire microplastics die afkomstig zijn van het afbreken van grotere plastic producten zoals flessen, zakjes, verpakking, luiers enz … .

… en voor wat er op ons bord komt te liggen

Niet alleen vervuilen al die plastics het marine milieu maar ook komen ze terecht in onze voedselketen door het feit dat vissen en schaaldieren die microplastics opnemen.  Analyses van Test Aankoop bevestigen dat er plastics aanwezig waren in zeezout, mosselen en grijze garnalen. Wat onze gezondheid betreft is er bij wetenschappers toenemende ongerustheid over de concentraties polluenten, zoals pcb's en PAH's, die soms in microplastics opstapelen. Ook bisfenol A (BPA) kan worden aangetroffen in deze minuscule plastic deeltjes. Meer onderzoek is hier noodzakelijk maar één ding is zeker : we moeten af van al dat plastic. Een boodschap die ook bij onze Europese beleidsmakers is doorgedrongen.

Tijd om te reageren ! #Stopmicroplastics

Wat zeker is, is dat we vlug moeten handelen om op zijn minst de omvang van deze ramp te beperken. Een eerste stap is het drastisch verminderen van de productie van plastics voor eenmalig gebruik om vervolgens te evolueren naar een totale ban van deze producten.  De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel tot richtlijn gedaan in die zin, die eerst nog door de lidstaten dient te worden onderzocht en moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement.  Maar, het af te leggen wetgevend parcours is nog lang.

Net daarom roept Test Aankoop alle consumenten op om zijn petitie te ondertekenen op www.test-aankoop.be/stopmicroplastics met de bedoeling supermarkten te overtuigen om te anticiperen op deze verandering en een voortrekkersrol te spelen en niet langer plastic materiaal te verkopen dat slechts eenmalig gebruikt wordt, zoals wattenstaafjes, bestek, rietjes, roerstaafjes en staafjes voor ballonnen.

Federaal minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem: “Ik ben ervan overtuigd dat gesprekken kunnen leiden tot oplossingen om enerzijds bepaalde producten uit de markt te halen en om anderzijds gedragsveranderingen te stimuleren.  Het gaat om multisectoriële gesprekken waarbij alle stakeholders moeten worden betrokken en iedereen zich bewust is van wat er op het spel staat.

Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en LandbouwJoke Schauvliege: “Het vermijden van plastic producten en verpakkingen waarvoor goede alternatieven bestaan, kadert volledig in mijn beleid om de plasticvervuiling tegen te gaan. Ik ben blij dat ook de Europese Commissie deze richting uitgaat en zal hun ontwerp-strategie voor plastics voluit steunen. Ik hoop dat ook bedrijven en supermarkten nu al vrijwillig deze weg inslaan. Zo bewijzen ze dat ze vooruitstrevend zijn in hun milieudoelstellingen.

Server Error
Server Error