Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Slimme meters

Digitale meter, dure verplichting.

14 jun 2018

Test Aankoop lanceert petitie tegen verplichte invoering van de slimme meter 

Vanaf 1 januari 2019 is het zover, dan zal de digitale meter weliswaar gefaseerd maar toch vooral verplicht worden ingevoerd. Wie weigert zal van het net worden afgesloten. Onaanvaardbaar, vindt consumentenorganisatie Test Aankoop dat van mening is dat de vrije keuze van de klant moet worden gerespecteerd. Te meer omdat een exacte raming van de kosten voor de consument ontbreekt. Het lijkt erop dat vooral de distributienetbeheerders en leveranciers zullen profiteren van de verplichte invoering en de consument de rekening zal betalen. Om zijn eisen kracht bij te zetten opent Test Aankoop een petitiepagina waar de consument zich kan verzetten tegen deze verplichte invoering: www.digitalemeterzonderkosten.be

Een dure verplichting

De digitale meter moet en zal er komen en dit vanaf 1 januari 2019,  aldus Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein. Digitale meters zouden moeten zorgen voor slimme elektriciteitstarieven die lager zijn wanneer er veel goedkope stroom op het net is, door bijvoorbeeld de productie van veel zon – en windenergie. Op die goedkopere tarieven zou de consument dan moeten kunnen inspelen om zijn toestellen te laten draaien of zijn huisbatterij of elektrische wagen op te landen. Klinkt allemaal mooi in theorie, de praktijk is even anders. Voorlopig is het softwaresysteem dat de digitale meters moet kunnen laten communiceren met de leveranciers en de netbeheerders ondanks hoge investeringen niet klaar en dat zal de komende twee jaar niet anders zijn. Dit betekent dat aangepaste elektriciteits – en gastarieven minstens de komende twee jaar zullen uitblijven.  Daarnaast is het volstrekt onduidelijk hoeveel het hele project exact gaat kosten aan de consument. De VREG heeft dan wel een simulatie gedaan een jaar geleden waarbij men uitkwam op een 28 euro per jaar bij een uitrol over 20 jaar. Maar dat was niet alleen voor de beslissing welke meter exact zou geïnstalleerd worden maar ook maakte de studie geen gewag van de kosten van de software die de consument moet aankopen en de slimme (huishoud)toestellen die moeten aangekocht worden om de meter ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Met andere woorden : de meter wordt verplicht maar het exacte kostenplaatje voor de consument is onbekend. Deze vaststelling is in het huidig klimaat van een dure stroomfactuur onaanvaardbaar. Wat wel duidelijk is, is dat de consument hier de rekening zal moeten betalen voor iets waar vooral de netbeheerders en leveranciers beter van zullen worden.

Waar is de consument ?

Test Aankoop benadrukt dat het niet wil dat de consument voor een voldongen feit wordt gesteld en achteraf de rekening gepresenteerd krijgt. De klant moet altijd kunnen weigeren en moet kunnen genieten van zijn keuzerecht, stelt de consumentenorganisatie. Dit geldt zeker zo voor mensen die gevoelig zijn aan de straling die door de meter wordt uitgezonden of consumenten die bezorgd zijn om de vertrouwelijkheid van de data die door de meter wordt verzameld. Enkel een aanpak waar de consument centraal staat, kan leiden tot het publieke draagvlak dat onontbeerlijk is voor het welslagen van de energietransitie.

Voorbeelden uit het buitenland zoals Nederland of het Verenigd Koninkrijk, alwaar de digitale meter geen verplichting is, tonen aan dat het perfect mogelijk is om de oude analoge meters te laten bestaan samen met de nieuwe digitale meter. Duitsland werkt daarnaast alleen aan een invoering voor de grote verbruikers en laat de doorsnee huishoudens ongemoeid. In Vlaanderen, niets van dat. “Hier zal de consument worden verplicht terwijl bij heel wat mensen de oude analoge meter nog perfect werkt. Het staat bovendien vast dat slechts een heel klein percentage van de consumenten de digitale meters ook effectief zullen gaan gebruiken op termijn. Of zij daarmee substantieel zullen besparen is nog een andere vraag. Voorbeelden uit het buitenland tonen alvast aan dat dit niet het geval is. Een verplichte invoering van de digitale meters, waar bijna uitsluitend de netbeheerders en de leveranciers beter van zullen worden, kunnen wij niet steunen”, aldus Ivo Mechels, CEO van Test Aankoop.

Teken de petitie

De verbruikersorganisatie roept de consumenten op zijn petitie te ondertekenen op www.digitalemeterzonderkosten.be en een duidelijk veto te stellen tegen de verplichte invoering.

Server Error
Server Error