Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Internetspeedtest van Test Aankoop groot succes

26 apr 2018

Na net geen maand testen, hebben reeds 18185 gebruikers hun theoretisch beloofde internetsnelheid van hun operator vergeleken met hun behaalde resultaat via de internetspeedtest van Test Aankoop. Uit die resultaten blijkt dat 6 op 10 gebruikers minstens één keer een resultaat behaalden dat onder de 50% van hun theoretisch beloofde internetsnelheid ligt.

Doe de test via www.internetspeed.be.

Bijstand van de operator

Ruim 97% van onze gebruikers zijn klant bij één van de vijf grootste operatoren : Proximus, Telenet, VOO, Scarlet en Orange. Om die reden zetten consumentenorganisatie Test Aankoop een samenwerking op poten de ‘big five’. Wanneer een consument geen 50% van de hem beloofde internetsnelheid haalt na een test via de internetspeedtool van Test Aankoop, geeft de verbruikersorganisatie de resultaten door aan de operatoren opdat deze een persoonlijke check-up kunnen uitvoeren om vast te stellen of er effectief een probleem is met de lijnsnelheid van de klant en zodat ze, indien nodig, de gepaste maatregelen zouden kunnen treffen om dit te verhelpen. Bijna 10% van onze internetspeedtest gebruikers liet tot nu toe hun gegevens achter. Zij werden ondertussen al gecontacteerd door hun operator of kunnen de komende weken zeker een seintje verwachten. 

Wifi weegt door

Hoewel de gebruikers van de internetspeedtest erop worden gewezen zoveel mogelijk te testen met een bekabelde verbinding, merken we toch dat 63% de test via wifi-verbinding uitvoert. Een bevestiging dat het dagelijks internetverbruik van de consument zich meer en meer via het wifi-netwerk dan wel over het vast netwerk afspeelt. Daarnaast wordt de internetspeedtest door bijna 9 op 10 gebruikers met de laptop of vaste computer uitgevoerd. De smartphone of tablet werden dus amper gebruikt om de internetspeedtest uit te voeren. Een goede zaak want metingen via een smartphone of een tablet geven doorgaans lagere resultaten dan een test via laptop of computer.

Doe de test !

Heb je je theoretisch beloofde internetsnelheid nog niet vergeleken met je behaalde resultaat via www.internetspeed.be of heb je je behaalde resultaten nog niet doorgestuurd naar je operator? Je hebt nog tot eind juni de tijd om dit te doen en zodoende beter inzicht te krijgen in je ervaren internetsnelheid.

Server Error
Server Error