Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Inflatie en energiefactuur door het dak

03 okt 2018

Test Aankoop eist actie van de regering !

Het debat rond onze energieafhankelijkheid beheerst volop de actualiteit, het gevolg van een gebrek aan foute beslissingen van Engie, het FANC en het resultaat van het uitblijven van toekomstvisie op het vlak van energie vanwege onze overheden.  Bovendien noteren we een inflatie van 2,78%, het hoogste cijfer sinds oktober 2012. Grootste boosdoener hier opnieuw: de energieprijzen. In vergelijking met september 2017, loopt de elektriciteitsprijs voor een gemiddeld gezin op met €142 en de gasprijs met €246. Een bittere pil voor de consument. Test Aankoop vraagt aan de regering dringend werk te maken van maatregelen om de schok van de factuur te verzachten. Met nu al 1 op 5 gezinnen in energie-armoede meer dan ooit een noodzaak.

Toenemende inflatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie 

 

De bovenstaande grafiek toont aan dat sinds maart 2018 het inflatiepercentage blijft stijgen: van 1,39% zijn we nu opgeklommen tot 2.35%. De consumentenorganisatie moet vaststellen dat we op uitzondering van een piek begin 2017 (2.97%), in september het hoogste percentage kenden sinds oktober 2012 (2.78%).

De door deze regering vaak geroemde taxshift mist op deze manier zijn doel nu de koopkracht van de Belgen, onder meer als gevolg van de hoge energieprijzen, zwaar onder druk komt te staan. Daarenboven is het einde nog niet in zicht. De koopkracht van de consument wordt opnieuw sterk op de proef gesteld en daarom moet de overheid een eerste reeks maatregelen treffen…

 

De energiewerven van de regering

1. Strategische reserve

De regering heeft het, voor het eerst sinds 2014, niet nodig geacht om een (voldoende grote) strategische reserve aan te leggen terwijl de consument hier wel voor betaalt.  Inderdaad, sinds 2015 betaalt de consument voor de aanleg van een strategische reserve door middel van de transporttarieven, die we terugvinden op de elektriciteitsfactuur.  Over een periode van vier jaar, gaat het om een bedrag van om en bij de 187 miljoen euro.  Ook nu worden deze bedragen nog steeds gefactureerd.  Bovendien blijkt het mechanisme van het veiligheidsnet, dat net moest garanderen dat de elektriciteitsprijs niet meer zou stijgen dan in onze buurlanden, afgeschaft.  Gaat deze strategische reserve, die door de consument wordt gespijsd worden geactiveerd en worden aangewend om de schok op te vangen die wordt voorzien door de stijging van de groothandelsprijzen van energie?  Of zal deze voorlopig ongebruikte geldpot moeten worden aangewend om bijkomende bronnen van energieproductie aan te wenden?

 

2. Vermindering van de btw

Een daling van de btw zou kunnen worden gebruikt om het totaalbedrag van de elektriciteitsfactuur uit te vlakken, een basiseis van onze organisatie die al geruime tijd op tafel ligt en wordt ondersteund door een petitie met ruim 70.000 handtekeningen.  Net daarom herhaalt Test Aankoop voorstander te zijn van een btw-verlaging van 21% naar 6%, waarbij men zich baseert op van een basisverbruik van 1.500 kWh.

 

3. Herinvoering van het veiligheidsnet

Eind 2017, richtte Test Aankoop zich officieel tot de regering om haar te sensibiliseren rond het belang van het behoud van het veiligheidsnet om net het uit de hand lopen van de variabiliteit van tarieven te vermijden en om coherente en transparante tarieven te promoten.  We stellen vast dat er sinds 1 januari 2018 geen sprake meer van het systeem.  Test Aankoop pleit er dan ook voor, al is het maar tijdelijk, om het mechanisme opnieuw in te voeren.  De realiteit bewijst dat Test Aankoop het bij het rechte eind had toen het pleitte voor een beschermingsmaatregel.  In uitzonderlijke omstandigheden dringen uitzonderlijke maatregelen zich op!

 

4. Werk maken van een energienorm

Bijkomend element: wat met de energienorm, waarvan men melding maakte in het federaal regeerakkoord van 2014 ? Waar blijft die energienorm die de koopkracht van de gezinnen moet beschermen?

De regering zal een energienorm uitvaardigen zoveel als mogelijk in samenwerking met de deelstaten. De bedoeling van deze energienorm, in functie van het verbruiksprofiel en de energie-intensiteit, is ervoor te zorgen dat de verschillende componenten van de energiekost niet hoger liggen dan deze in onze buurlanden. Hiermee wordt de competitiviteit van de ondernemingen en de koopkracht van de gezinnen beschermd. Deze norm zal voor de verschillende componenten gelden. Er kan namelijk niet verwacht worden dat de daling van de ene component ongedaan wordt gemaakt door de stijging van een andere component.

 

5. Lange termijn

Nu de ‘black-out’ meer dan ooit actueel is, blijkt eens te meer hoe weinig betrouwbaar onze nucleaire centrales zijn. Al in 1999 werd de zogenaamde ‘kernuitstap’ opgenomen in het toenmalige regeerakkoord.  Anno 2018 is pas beslist dat de nucleaire centrales uit operatie moeten gehaald worden tegen 2025. Het is het verhaal van het eeuwige uitstel waardoor we nu geconfronteerd worden met bevoorradingsonzekerheid. Er is nood aan een politiek met een visie op de lange termijn waarbij belangrijke beslissingen worden genomen over onze energiebevoorrading in een toekomst die zoveel mogelijk hernieuwbaar is.

 

Wat kan de consument doen ?

Op de internationale markt zijn de prijzen voor energie omwille van allerhande factoren zoals de geopolitieke toestand al een hele poos aan een lange klim bezig. Nu ons land wordt geconfronteerd met bevoorradingsonzekerheid en zelfs een risico op een ‘black out’, komt er nog een forse schep bovenop de al hoge prijzen. Lange tijd was de component ‘elektriciteit’ slechts 1/3 van de factuur (2/3 waren heffingen en taksen) maar door het oplopen van de prijzen op de internationale handelsbeurzen is ook deze tranche fors de hoogte aan het ingaan. Ter illustratie: momenteel noteert de Endex 70,91 €/MWh, eind augustus noteerde de Endex prijzen van €59/MWh, in vergelijking met €49 begin juli en €28 begin 2016. De groothandelsprijs voor november 2018 staat bovendien reeds op €170/MWh. De gevolgen voor de factuur liegen er niet om: in vergelijking met september 2017, loopt de elektriciteitsprijs op met €142 en de gasprijs met €246. Een bittere pil voor de consument.

 Test Aankoop raadt consumenten wiens gas – en elektriciteitscontract nog loopt, aan om voorlopig niet te veranderen van leveranciers. Mensen die worden geconfronteerd met een aflopend contract daarentegen, adviseert de consumentenorganisatie om te kiezen voor een energieleveringscontract met een variabele formule. Klanten die echter toch opteren om voor een vast contract te gaan, kunnen steeds gebruik maken van hun recht om over te stappen naar een ander contract wanneer de prijzen terug genormaliseerd zijn. Belangrijk aandachtspunt is daar evenwel de vaste vergoeding die heel wat leveranciers aanrekenen en die niet pro rata worden verrekend wanneer de consument beslist naar een andere leverancier over te stappen.

Consumenten die verwarmen met stookolie en nog een mazout hebben ingedaan om te verwarmen voor de nakende winter, zullen eveneens hun factuur zien oplopen. Voor hen voorziet Test Aankoop tweewekelijkse groepsaankopen die de prijs kunnen drukken.

Meer info op : https://www.test-aankoop.be/acties/stookolie

Server Error
Server Error