Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Overstap van arm naar rijk: zonder kosten voor de consument…

26 feb 2018

Test Aankoop bevroeg de bevoegde instanties over de nog onduidelijke voorwaarden van de controle.  Test Aankoop pleit ervoor dat de consument wordt geïnformeerd over de betrokken toestellen en dat er geen onnodige kosten worden aangerekend.

Een geurloze overstap …

De overstap van arm naar rijk gas is voorzien tussen 2018 en 2019 en zal ongeveer 1,6 miljoen klanten treffen die hoofdzakelijk wonen in Brussel en de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen en Limburg.  Een direct veiligheidsrisico hoeft de consument niet te vrezen door deze verandering van gas.  Explosiegevaar is er niet en het is vooral het milieu dat er beter van moet worden, aangezien de uitstoot van de toestellen lager zou moeten dalen.  De federale en regionale overheid hebben in oktober 2017 aangekondigd dat de consument de compatibiliteit van zijn gastoestellen zal moeten kunnen nagaan.

In 70% van de gevallen volstaat een visueel nazicht

Wij herinneren eraan dat sinds 40 jaar de meerderheid van de toestellen op aardgas, verkocht op de Belgische markt, perfect moeten kunnen werken op zowel arm als rijk gas en dit zonder dat er moet worden bijgesteld. Dit betekent dat het doorgaans volstaat om het identificatieplaatje of de gebruiksaanwijzingen na te kijken  bij de verandering van gas. De enkele Belgische apparaten die wel dienen aangepast, moeten sowieso geregeld worden gecontroleerd en afgesteld. Tot slot zijn er de niet-compatibele toestellen die in het buitenland werden aangekocht of al ouder zijn dan 40 jaar, maar die rechtvaardigen niet het feit dat andere consumenten een duur nazicht moeten betalen.

Toestel ontregeld? Potje breken… is potje betalen !

Onze organisatie moet echter vaststellen dat bepaalde condensatieketels moeten worden aangepast aan rijk gas omdat ze onwettelijk werden ontregeld om zo strikt aan de EPB-uitstooteisen te laten voldoen. De consument heeft een toestel aangeschaft dat compatibel is voor de twee soorten gas zonder dat enige afstelling moet worden veranderd. Potje breken is potje betalen… De consument moet niet betalen in de plaats van de installateur.

Test Aankoop volgt het dossier op de voet op en zet druk !

Wij bevroegen de bevoegde instanties over de nog onduidelijke voorwaarden van het nazicht en pleiten ervoor dat de consument wordt geïnformeerd over de betrokken toestellen en dat die geen onnodige kosten moet betalen. Wij vragen dan ook dat er wordt opgetreden tegen alle oneerlijke of frauduleuze praktijken: onnodige aanpassingen, het opdringen van nieuwe toestellen, onnodige controles enz. De overheid moet ook de problematiek van de illegaal ontregelde ketels aanpakken.  Tot slot vindt Test Aankoop dat het opvoeren van EPB-controles duur en contraproductief is. We wachten nog steeds op praktische antwoorden op verschillende van onze vragen.

Server Error
Server Error