Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Regelgeving betreffende de veiligheid van producten

Test Aankoop vraagt nieuwe veiligheidsnorm voor fietshelmen

26 jun 2018

Al meer dan twintig jaar bestaat er een Europese norm voor de veiligheid en de kwaliteit van fietshelmen. Toch toont onderzoek van Test Aankoop aan dat maar liefst 13 van de 22 helmen voor volwassenen en 2 van de 12 kinderhelmen een hoog risico op een letsel met zich meebrengen. De consumentenorganisatie vraagt de Europese Commissie om dringend werk te maken van een herziening.

Helm dragen noodzakelijk

Vorig jaar werden bijna 9.200 fietsers het slachtoffer van een ongeval in ons land. Meer dan veertig van hen stierven ter plaatse. Aangezien 80 % van de dodelijke fietsongevallen te wijten is aan schedeltrauma’s, kunnen fietshelmen jaarlijks tientallen levens redden. Om die reden testte consumentenorganisatie Test Aankoop zowel in 2017 als in 2018 een partij fietshelmen. Waar vorig jaar de focus op kinderhelmen lag, ligt de scope van het onderzoek nu op fietshelmen voor volwassenen. Telkens gebruikte de verbruikersorganisatie een methode ontwikkeld door de Universiteit van Straatsburg, waarbij de impact op het hoofd op een realistische en wetenschappelijke manier in kaart wordt gebracht. Net zoals in vorige test, bleken ook nu heel wat helmen amper de klap van een impact te absorberen wanneer het hoofd van de fietser met een snelheid van 20 km/u de grond raakt.

Nieuwe testmethode

Europa heeft sinds 1997 normen (EN 1078 voor volwassenen, EN 1080 voor kinderen) die bepalen waaraan een helm moet voldoen voor hij op de markt mag worden gebracht. Uit onderzoek door Test Aankoop blijkt echter dat deze normen achterhaald zijn. In een laboratorium simuleerde de consumentenorganisatie een val waarbij het hoofd vooraan, achteraan en zijdelings de grond raakt. Bij 5 van de 22 geteste helmen bleek er geen  bescherming te zijn bij een ernstige val. Het gemiddelde risico op een letsel bedraagt in die gevallen 99 of 100 %. 8 andere helmen lieten eveneens een hoog risico op letsel noteren. Het is onthutsend maar toch voldoen alle geteste helmen aan de EU-norm. Test Aankoop is van mening dat de testmethode die voor de geldende norm wordt gehanteerd, aan verbetering toe is. De Europese Unie moet conclusies trekken uit deze tests en haar normen aanpassen voor een grotere veiligheid van zwakke weggebruikers.

Wel of niet verplichten?

Naar aanleiding van de helmtests organiseerde Test Aankoop een enquête: moet het dragen van een fietshelm worden verplicht ? Deze vraag lokt al jaren veel discussie uit. Van de 2 000 personen die meededen aan de bevraging, vindt 61 % dat de fietshelm moet worden verplicht voor iedereen. Een kwart meent dat de verplichting alleen voor kinderen moet gelden.

Fietsorganisaties zien echter geen heil in een verplichting. Ze vrezen dat dit zal leiden tot een dalend aantal fietsers. Minder fietsen is minder gezond, zeggen ze, en bovendien: een kleiner aantal fietsers in het verkeer maakt autobestuurders minder oplettend tegenover deze zwakke weggebruikers. Hoe meer fietsers, hoe minder ongelukken, wijst de realiteit in fietslanden zoals Nederland en Denemarken uit.

Server Error
Server Error