Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

#Dieselgate: Gebreken bij 45 % van de betrokken wagens na verwijderen sjoemelsoftware

19 jan 2018

#Dieselgate #NeverAgain #Demandjustice

Test Aankoop en zijn zusterorganisaties in Spanje, Italië en Portugal hebben een grootschalige enquête gehouden bij 10.600 eigenaars.  Hieruit blijkt dat meer dan 4 op 10 van de eigenaars die de software-update hebben laten uitvoeren, na de aanpassing een negatieve impact aan zijn wagen heeft vastgesteld. Een gestegen brandstofverbruik, een verlies aan vermogen of zelfs mechanische problemen zijn enkele van de veel gehoorde klachten. In België, hoewel 23% van de garagisten erkennen dat de software-update aan de basis lag van het probleem, hebben 78% van de eigenaars de herstellingskosten moeten ophoesten en dit voor een gemiddeld bedrag van 859 euro!  De autobouwer weigert niet alleen om een compensatie te betalen, maar lijkt bovendien ook niet in staat zijn eigen geknoei ongedaan te maken.

Klachten na de update

Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015, heeft VW een software-update voorgesteld voor de betrokken wagens.  Volgens de enquête van Test Aankoop en zijn zusterorganisaties hebben 67% van de betrokken eigenaars ondertussen hun wagen van de VW-groep laten updaten. Meer dan vier op de tien van hen (45 %) hebben nadien negatieve gevolgen aan hun auto ondervonden.  Verwonderlijk gezien het feit dat D’Ieteren beweert slechts in 1% van de gevallen negatieve feedback te hebben ontvangen na het uitvoeren van de update.  De meest gehoorde klacht is het gestegen brandstofverbruik met zo’n 55% van de meldingen. De Audi A4 lijkt het meest getroffen: 70 % van de A4’s waar veranderingen worden opgemerkt verbruikt meer dan voordien. De tweede meest voorkomende klacht is het verlies aan vermogen. Hier is Seat de slechtste leerling van de klas ; onder Seat Ibiza-rijders klaagt maar liefst 72 % van de chauffeurs over een minder krachtige motor na de software-update. Ook ruim de helft van de Volkswagen Golf-wagens en twee derde van de Polo’s hebben minder pit onder de motorkap.  Andere verzuchtingen gaan over mechanische problemen en de boordcomputer. De meeste problemen worden binnen een maand na de update opgemerkt.

EGR-klep kapot

Hoewel 45% van de bestuurders na de update een negatieve impact opmerkt aan zijn wagen, zijn “slechts” 13 % van de geüpdatete wagens teruggekeerd naar de garage voor een herstelling.  10% achten het noodzakelijk terug te keren.  Het meest voorkomende probleem (1 op 3) bij de reeds teruggekeerde wagens is de zogenaamde EGR-klep, die de uitstoot van stikstofoxide regelt. In andere gevallen wordt de brandstofinjectie of de roetfilter bijgesteld. Onder de wagens die een software-update hebben ondergaan, gaan vooral Volkswagen Jetta (27 %), Seat Ibiza (21 %) en Volkswagen CC (21 %) terug voor een herstelling. 18% eigenaars van een Golf en 16% van een Audi A3 zagen zich genoodzaakt om na de update terug te keren vanwege een defect.

In België erkennen 23% van de garagisten, na de herstelling te hebben uitgevoerd dat de software-update aan de basis lag van het probleem.  Niet minder dan 78% van de eigenaars dienden het hele bedrag of een deel ervan voor de herstelling op te hoesten.  De gemiddelde kostprijs bedroeg 859 euro!

 

Samen naar de rechtbank voor compensatie

Los van de kennelijk inadequate update van de wagen, eisen wij dat de VW-groep de duizenden Belgische eigenaars van een sjoemelwagen moet vergoeden voor het jarenlange bedrog.  In de Verenigde Staten trok VW dan wel  $ 15 miljard dollar uit voor compensaties en schikkingen met zijn klanten. Voor de Europese consument niets van dat. Daarom hebben wij in 2016 een groepsvordering opgestart tegen de VW-groep en D’Ieteren. In december vorig jaar oordeelde de rechter dat deze ontvankelijk is en wij  alle gedupeerde consumenten via het ‘opt-out principe’ mogen vertegenwoordigen. Indien hiertegen geen beroep wordt ingesteld vanwege de autobouwer en zijn Belgische importeur, breekt een fase van onderhandelingen aan. Wij raden bestuurders aan zich te registreren op www.testaankoop.be/dieselgate. Op die manier krijgen ze regelmatig updates over de voortgang van het proces.

Server Error
Server Error