Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gezondere keuzes

Conventie voor evenwichtige voeding : een kleine stap in de richting van gezondere voeding

20 aug 2018

Fevia, Comeos en de FOD Volksgezondheid publiceerden vandaag de eerste resultaten van een convenant die ze in 2016 sloten om een traject op poten te zetten om onevenwichtige voedingspatronen aan te pakken. Consumentenorganisatie Test Aankoop verwelkomt deze inspanningen maar zegt dat er veel meer moet gedaan worden.

Een weinig ambitieuze conventie zonder de consument

In 2012 begonnen minister van Volksgezondheid Maggie De Block, voedingsfederatie Fevia en handelsfederatie Comeos een traject om onevenwichtige voedingspatronen te bannen. In 2016 resulteerde dit in het Convenant Evenwichtige Voeding waarbij de sectoren beloofden om het aantal calorieën in voedingsproducten terug te dringen met vijf procent. In 2016 al stelde Test Aankoop dat de vooropgestelde doelstellingen, die overigens werden opgesteld zonder de consument te betrekken, best wat ambitieuzer konden zijn gezien de betrachting weinig tot geen impact zou hebben op het probleem van obesitas in België. In de communicatie van vandaag wordt het percentage niet meer herhaald.

 

Meer en beter doen

De organisaties stellen de resultaten van de convenant voor alsof onze voeding er gezonder op is geworden. Volgens hen wordt er aanzienlijke vooruitgang geboekt door het gegeven dat de hoeveelheid suiker in sommige producten werd verminderd, door het maken voor gezondere voeding en door het feit dat de grootte van sommige porties werd teruggedrongen.

 

Hoewel Test Aankoop benadrukt dergelijke initiatieven te steunen, stelt het niettemin vast dat de ambities niet ver genoeg gaan. De consumentenorganisatie stipt meerdere problemen aan die een oplossing behoeven :

 

-          De nutritionele kwaliteit van onze voeding moet worden verbeterd door nieuwe, gezondere, recepten voor producten die al op de markt zijn;

-          De communicatie omtrent ‘gezonde voeding’ moet worden versterkt en vermeerderd. In het bijzonder moet reclame voor  verwerkte producten worden stopgezet;

-          Enkel autoregulering door de bedrijven is absurd. Beter is een onafhankelijke instantie om de objectiviteit van de bereikte resultaten te evalueren naar het voorbeeld van de ‘Observatoire de la qualité de l’alimentation’ in Frankrijk;

-          De hoeveelheid producten met de stempel ‘light’ en ‘zero’ stijgt en nieuwe producten doen hun intrede op de markt. Producten die slecht zijn voor de gezondheid blijven ondertussen gewoon voort bestaan.

 

Waar blijft de Nutriscore ?

Test Aankoop onderstreept dat het installeren van een ‘Nutriscore’ – systeem voor voeding cruciaal is om op die manier voedingsinformatie snel bevattelijk te maken voor de consument. Een oplossing die algemeen zou moeten zijn voor de hele markt maar voor de industrie geen prioriteit blijkt.

Server Error
Server Error