Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Brandstofverbruik van voertuigen

Klimaat : een sterker engagement gevraagd vanuit Europa ...

30 nov 2018

De klimaatproblematiek wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven.  Onze leiders moeten dan ook de zaak in handen nemen alvorens het “point of no return” wordt bereikt.  Om deze boodschap uit te dragen en de politici onder druk te zetten, mobiliseren burgers en organisaties, waaronder Test Aankoop, zich.  Ondersteund door meer dan 25 organisaties, trekt op zondag 2 december de klimaatmars “Claim The Climate” door de straten van Brussel.  Op Europees niveau staan er bovendien verschillende stemmingen op de agenda aangaande de CO2-uitstoot.  BEUC (de overkoepelende organisatie van verbruikersorganisaties) en Test Aankoop steunen meerdere maatregelen die door de Europese instellingen op 4 december moeten worden gevalideerd tijdens tripartiete vergaderingen tussen de Commissie, het Parlement en de Raad.

Het klimaat heeft nood aan moedige maatregelen ...

De COP24 (de VN-klimaatconferentie) gaat op 2 december van start in het Poolse Katowice.  Het is de gelegenheid voor leiders en wetenschappers om te onderhandelen over de te respecteren engagementen die de klimaatopwarming en haar gevolgen moeten beperken.  In dat kader wordt op 2 december in Brussel een klimaatmars georganiseerd door de klimaatverenigingen Coalition Climat en Climate Express (waarbij o.a. vrijwilligers- en beroepsorganisaties zich hebben aangesloten) met de bedoeling druk uit te oefenen op de overheidsinstanties.  Naast de klimaattop in Polen komen bovendien ook de instanties van de Europese Unie bijeen om te stemmen over de nieuwe minima voor CO2-uitstoot van wagens en de concrete doelstellingen voor 2025 en 2030.

 

Burgers en organisaties engageren zich, maar wat doet Europa?

Op dinsdag 4 december zitten de Raad, de Commissie en het Parlement rond de vergadertafel om te discussiëren over de nieuwe maatregelen die moeten leiden tot nieuwe CO2-uitstootnormen voor wagens en bestelwagens in 2025 en 2030.  De doelstellingen zijn duidelijk: propere en meer brandstofzuinige voertuigen voor een beter en gezonder milieu.  We moeten dan ook meer durven eisen en ambitieuzer zijn.

Concrete voorstellen voor een beter klimaat :

1. Er is dringend nood aan emissietests in laboratoria die nauwer aansluiten bij de realiteit.  Vandaag kunnen verschillen tot 40% worden vastgesteld.  Wij steunen het voorstel van het Parlement dat wil dat de Commissie de door constructeurs gepubliceerde gegevens geregeld toetst aan de realiteit.
2. De Car Labelling Directive herzien om eerlijke informatie aan consumenten te kunnen bezorgen over de cijfers inzake brandstofverbruik en de reële kosten van hun voertuig.  Test Aankoop en BEUC steunen dan ook de vraag van het Parlement aan de Commissie om de Car Labelling Directive, daterend uit 1999, te herzien. 
3. De mensen de kans bieden te besparen op brandstofverbruik.  De ambities inzake vermindering van CO2-uitstoot moeten meer ambitie uitstralen.  Test Aankoop en BEUC steunen de doelstellingen van het Parlement: een uitstootvermindering van 20% in 2025 en 40% in 2030. 
4. Het aanbod van emissieloze en lage uitstoot wagens opdrijven.  De huidige markt biedt de consument namelijk een te beperkte keuze.  Men moet verdergaan wat betreft het systeem van vergoedingen en het opleggen van sancties aan constructeurs.

Door een positief gevolg te geven aan deze eisen, zal de Europese Unie concrete stappen zetten in haar engagement tegen de klimaatopwarming.

Server Error
Server Error