Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Collectieve vordering

Vaste vergoeding: de consument nog te veel gegijzeld!

19 sep 2018

reactie Test Aankoop Class action Consumentenombudsdienst

Vandaag werd duidelijk dat de Federale Ombudsdienst voor Energie zes leveranciers van energiecontracten voor de rechtbank zal dagen in een collectieve rechtsvordering omwille van het doorrekenen aan klanten van de forfaitaire vergoeding.

De démarche van de ombudsman vindt alvast steun bij consumentenorganisatie Test Aankoop die de praktijk van de vaste vergoeding al geruime tijd als een verkapte verbrekingsvergoeding beschouwt. Voor de consumentenorganisatie zijn de bewoordingen van de wet duidelijk : “geen enkele vergoeding mag worden aangerekend wanneer een huishoudelijke afnemer of KMO gebruik maakt van het recht om zijn energiecontract te beëindigen”. De forfaitaire aanrekeningen kunnen oplopen tot 70 euro per jaar bij sommige leveranciers.  Het is evident dat deze aanrekening een hindernis vormt voor de consument om van leverancier te veranderen, hoewel dat net het opzet was van de wet van 2012 die het voor de klant mogelijk maakte zonder extra kosten van leverancier te switchen, stelt Test Aankoop.  Desalniettemin wordt het systeem van het aanrekenen van een vaste vergoeding bij het afsluiten van een contract door verschillende energieleveranciers toegepast. Ze worden in deze praktijk gesterkt door een interpretatie van de wet vanwege de FOD Economie en het Consumentenakkoord Energie. Het is net deze interpretatie die de inzet zal worden van de ‘class action’ die de Ombudsman tegen zes leveranciers heeft ingesteld. Test Aankoop is benieuwd naar de verdere ontwikkeling in dit dossier en bekijkt of het als vertegenwoordiger van de consument kan aansluiten bij deze procedure. De wet op de collectieve rechtsvordering laat immers niet toe dat de Ombudsdienst verder gaat dan minnelijke onderhandelingen met de leveranciers. Het zal een andere organisatie moeten zijn die, indien het onmogelijk zou blijken om een minnelijk akkoord te vinden, de procedure ten gronde zal moeten voortzetten. Test Aankoop onderzoekt momenteel de mogelijkheden om deze taak op zich te nemen. “Voor ons is het duidelijk dat de praktijk van de vaste vergoeding per definitie illegaal is en consumenten recht hebben op een compensatie. We zullen ons dan ook beraden over onze strategie”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Server Error
Server Error