Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Slimme meters

Test Aankoop vindt dat de invoering van de slimme meter moet worden uitgesteld

13 dec 2018

De aanhoudende problemen die er met het Atrias-systeem zijn, nopen de regering ertoe de invoering van de digitale meter uit te stellen, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop.  Atrias is een nieuw centraal datasysteem voor gegevens over de elektriciteits- en gassector. Het moet de uitwisseling van meter- en andere gegevens tussen de netbeheerders en de energieleveranciers verbeteren. Daarnaast is het een cruciale factor bij de invoering van de digitale meters omdat het de consument moet in staat stellen elektriciteit te verbruiken wanneer die goedkoop is via de zogenaamde ‘slimme tarieven’ of prosumenten mogelijk moet maken hun overtollige stroom te vermarkten. Test Aankoop is al langer gekant tegen de verplichte invoering van de digitale meters in België vanaf januari 2019.  Met wat we vandaag in de media vernemen, wordt het zelfs onmogelijk om de digitale meter de komende twee jaar überhaupt slim te maken vermits de technologie gewoon ontbreekt. Daarenboven blijft het Atrias-project geld opslorpen. Ruwe schattingen liggen tussen de 200 en 250 miljoen euro die het project zal gaan kosten. Een kost die de klant dreigt te moeten betalen via de elektriciteitsfactuur. “Onverantwoord”, klinkt het bij Test Aankoop. Zeker in het licht van de talrijke factuurstijgingen die de consument al te slikken heeft gekregen. Momenteel betaalt een gemiddeld Vlaams gezin zo rond de 1000 euro per jaar en beterschap is niet in zicht.

Server Error
Server Error