Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Rechten van de energieafnemers

Test-Aankoop laat ‘Turteltaks’ vernietigen !

22 jun 2017

Het Grondwettelijk Hof heeft zopas het omstreden decreet van 2015 dat de Vlaamse energieheffing invoerde, beter bekend als de ‘Turteltaks’, vernietigd.  Vlaamse consumenten kregen hierdoor sinds 1 maart 2016 gemiddeld zo’n 100 euro extra aangerekend op hun elektriciteitsfactuur. Test-Aankoop had in april vorig jaar een verzoek tot vernietiging bij het Hof ingediend op grond van discriminatie en bevoegdheidsoverschrijding. De consumentenorganisatie haalt nu haar slag thuis en spreekt van een overwinning voor de consument.

Grondwettelijk Hof vernietigt Vlaamse energieheffing

Na publicatie van de ‘energieheffing voor de financiering van energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid’ in het Belgisch Staatsblad en een zorgvuldige analyse van het advies van de Raad van State van december 2015, had Test-Aankoop in april vorig jaar een raadsman aangesteld om een procedure tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof in te leiden. Volgens de consumentenorganisatie was de taks niet alleen discriminatoir maar ook ook bevoegdheidsoverschrijdend. Zo betalen alleenstaanden, die maar 1200 kWh verbruiken, 103 €, evenveel als een gezin dat het driedubbele verbruikt. Tegelijk betalen grote afnemers  in verhouding heel wat minder heffing : een groot bedrijf dat 200 000 MWh verbruikt, betaalt dan wel 103 360heffing maar omgerekend naar 1000 kWh is dit 0,5 €, terwijl een klein gezin omgerekend voor hetzelfde aantal kWh, 29,5 € zal bijdragen.

 

De Turteltaks wordt bij de verbruiker toegepast via de aansluiting op het net, maar de heffing zelf wordt berekend op het eigenlijke verbruik van elektriciteit. Met deze maatregel bezondigde de Vlaamse decreetgever zich aan het invoeren van een dubbele belasting omwille van het feit dat er al een federale bijdrage bestaat die op dezelfde grondslag wordt geïnd. Het is op deze grond dat het Grondwettelijk Hof beslist heeft om het decreet nietig te verklaren. Het Hof kiest er echter voor de gevolgen van de uitwerking van het arrest enkel vanaf 2018 te laten gelden. Dit wil zeggen dat de taks die door de Vlaamse consumenten werd betaald in de jaren 2016 en 2017 behouden blijft.

 

Onze energiefactuur is geen aanslagbiljet

 

De Turteltaks was de spreekwoordelijke druppel maar stond lang niet alleen als oorzaak van de erg dure elektriciteitsfactuur : ook het wegvallen van de gratis stroom, het verhogen van de BTW op elektriciteit van 6 naar 21%, het onderwerpen van de intercommunales aan vennootschapsbelastingen en nog een hele resem andere maatregelen zorgden ervoor dat elektriciteit voor heel veel consumenten een te grote uitgavepost werd. De vernietiging van de Vlaamse energieheffing is alleszins een krachtig signaal naar de overheid toe en een overwinning voor de consument”, zegt Ivo Mechels, CEO van Test-Aankoop. 

 

In Vlaanderen steeg de stroomfactuur voor een gemiddeld verbruik met meer dan 50% van 676 euro in januari 2015 naar 1.022 euro in januari 2017. Cijfers van Eurostat tonen aan dat de Belgische stroomfactuur in 2016 de sterkste stijger van Europa was en ons land nu de weinig benijdenswaardige plaats bekleedt als 3e duurste van Europa voor elektriciteit, na Denemarken en Duitsland. Test-Aankoop roept de consumenten op om een manifest voor betaalbare elektriciteit te onderschrijven op haar website via www.testaankoop.be/betaalbareenergie.  De consumentenorganisatie hoopt met steun van de consument naar de ministers van energie te stappen om maatregelen te verkrijgen die elektriciteit, als basisgoed, voor iedereen toegankelijk maken. 

Server Error
Server Error