Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Rechten van de energieafnemers

Vandaag pleidooien in ‘Turteltaks – procedure’

08 mrt 2017

Zowat een jaar geleden, trad de omstreden energieheffing, de zogenaamde ‘Turteltaks’, in werking. Consumenten kregen hierdoor nog maar eens minimum 100 euro extra (ondertussen €103,37) aangerekend bovenop hun elektriciteitsfactuur, die een loutere belastingsbrief geworden is. Volgens Test-Aankoop is de Turteltaks pure discriminatie en bovendien bevoegdheidsoverschrijdend. De consumentenorganisatie nam daarom een advocaat onder de arm om een procedure voor het  Grondwettelijk Hof in te leiden om de Turteltaks nietig te laten verklaren. Vandaag zal er worden gepleit in dit dossier.

Pure discriminatie: Test-Aankoop naar Grondwettelijk Hof

Vorig jaar leidde Test-Aankoop een procedure in bij het Grondwettelijk Hof tegen de zogeheten Vlaamse Energieheffing. Volgens de consumentenorganisatie was deze Turteltaks immers pure discriminatie en een overschrijding van bevoegdheden. Zo betalen alleenstaanden, die ongeveer 1200 kWh verbruiken, 100 €, wat evenveel is als een gezin dat het driedubbele verbruikt. Tegelijk betalen grote afnemers  in verhouding heel wat minder heffing. Zo betaalt een groot bedrijf dat 200 000 MWh verbruikt, 100 000 € ‘Turteltaks’. Omgerekend is dit zo’n 0,5 € per 1000 kWh, terwijl een gemiddeld gezin voor hetzelfde aantal kWh, 29,5 ondertussen € bijdraagt. 

Daarnaast wordt de energieheffing toegepast via de aansluiting op het net, maar wordt de belasting zelf berekend op het verbruik. Hiermee bezondigt de Vlaamse decreetgever zich aan het invoeren van een dubbele belasting omwille van het feit dat er al een federale bijdrage bestaat die op dezelfde grondslag wordt geïnd. Een dubbele belasting dus en een schending van de Grondwet.

Elektriciteitsfactuur = verdoken belastingsbrief

De Turteltaks is maar één deel van het probleem : vorig jaar nog viel de gratis stroom weg en in het najaar van 2015 (01/09/2015) werd de BTW op elektriciteit verhoogd van 6 naar 21%. Daarnaast werden de intercommunales, die onder de koepels van Infrax en Eandis vallen, onderworpen aan vennootschapsbelasting, hetgeen ze doorrekenen aan de eindverbruiker. Daarbovenop werden de distributienettarieven jaarlijks duurder. “De elektriciteitsfactuur is niets meer dan een verdoken belastingsformulier klinkt het bij Test-Aankoop. “Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt dit jaar een goede 1000 € voor zijn elektriciteit”, verduidelijkt Ivo Mechels, directeur van Test-Aankoop. Ter info: daarmee zitten we aan hetzelfde niveau als de duurste van onze buurlanden, Duitsland.

De juridische strijd tegen de ‘Turteltaks’ was een nieuwe etappe in de strijd van Test-Aankoop om de koopkracht inzake energie te verzekeren. Eerder verzamelde de consumentenorganisatie 118 500 handtekeningen in een petitite voor betaalbare energie waarmee ze federaal minister van energie, Marghem, trachtte te overtuigen de BTW terug te schroeven. Vandaag nadert de procedure tegen de ‘Vlaamse Energieheffing’ haar einde met de pleidooien voor het Grondwettelijk Hof. Nadien zal het Hof de zaak in beraad nemen. Test-Aankoop hoopt over dit en een maand een uitspraak in dit dossier te kennen.

Server Error
Server Error