Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Bescherming van gebruikers en intellectueel eigendom

Smart tv: Big Brother kijkt mee!

27 okt 2017

Voyeurisme: er is geen ander woord voor. Via een smart tv kijkt Big Brother immers mee. Zodra deze tv’s aan staan, verzamelen ze een heleboel informatie over de kijkgewoonten van de gebruiker. Die persoonlijke informatie versturen ze via het internet naar de kabeloperator of tv-fabrikant, de tv-verkoper, de app-aanbieders enz. Zonder dat de gebruiker het beseft. Test Aankoop vindt dat die zelf moet kunnen kiezen welke informatie hij wil delen en waarvoor.

#mydataismine

Virtuele spionage en voyeurisme

Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, geeft de gebruiker verschillende partijen toestemming om zijn persoonlijke gegevens te gebruiken, zoals zijn telefoonnummer, naam, geboortedatum, IP-adres en locatiegegevens. Tv-fabrikanten kunnen zelfs gevoelige informatie over de gebruiker verzamelen (met betrekking tot zijn ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid enz.). Aan de hand van die gegevensregistratie gaan ze na hoe die de verschillende diensten gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen, een gebruikersprofiel op te stellen voor marketingdoeleinden, gerichte reclame aan te bieden enz.

 

Vage en verwarrende algemene voorwaarden: dat moet veranderen

De meeste gebruikers geven daar onbewust toestemming voor. Test Aankoop screende een aantal smart tv’s van Samsung, LG, Sony, Panasonic, Hitachi en HiSense en stelde vast dat het privacybeleid zodanig is opgesteld, dat de gebruiker geneigd is om het te aanvaarden zonder het te lezen. Vaak is het privacybeleid oneindig lang (8 tot 55 schermen tekst), vaag en verwarrend geformuleerd en enkel toegankelijk door op een link te klikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel gebruikers meteen op de verleidelijke knop “ik aanvaard alles” klikken.

Toestemming weigeren is trouwens niet echt een optie. Enkel Hisense en Panasonic bieden de eenvoudige mogelijkheid tot een “opt-out”, dit wil zeggen geen toestemming geven voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Maar als de gebruiker zijn toestemming weigert, heeft hij simpelweg geen toegang meer tot het smart tv-platform.

Daar moet verandering in komen. Daarom zal Test Aankoop de kwestie aankaarten bij de Privacycommissie.

 

Onbekende bestemming

Test Aankoop onderzocht ook hoe goed de dataverzending beveiligd is, meer bepaald naar waar de gegevens worden verzonden, naar hoeveel servers enz. De consumentenorganisatie stelde vast dat het aantal servers waarop ze worden bewaard, sterk kan verschillen: van 3 bij LG tot 16 bij Samsung. Soms staan die servers trouwens in landen waar persoonlijke gegevens niet altijd even goed bij wet beschermd zijn als in de EU. Hoe heeft de gebruiker dan nog vat op wat er met zijn naam en adres gebeurt?

 

Baas over zijn eigen gegevens

Test Aankoop vindt dat de gebruiker zelf moet kunnen beslissen welke informatie hij wil delen en waarvoor. Dat vereist in de eerste plaats een duidelijk en gemakkelijk terug te vinden privacybeleid. Er moeten ook dringend doeltreffende tools worden ontwikkeld waarmee de gebruiker gemakkelijk en veilig controle op en inspraak in de verzameling van zijn gegevens heeft. Test Aankoop stelt zijn hoop op de nieuwe Europese wetgeving, die in werking treedt in mei 2018. In theorie zou die paal en perk moeten stellen aan een aantal van deze problemen.   

Intussen zal de consumentenorganisatie bij haar tests niet meer alleen meer de kwaliteit van de producten, maar ook de behandeling van persoonsgegevens beoordelen.

Server Error
Server Error