Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Slimme meters

“Slimme” meters: opnieuw een verhoging van uw factuur?

03 feb 2017

Vlaams energieminister Bart Tommelein wil vanaf 2019 starten met de uitrol van “slimme” of digitale energiemeters in Vlaanderen. Vandaag presenteert hij daarvoor zijn plannen aan de Vlaamse regering. Test-Aankoop vreest dat de consument eens te meer zal opdraaien voor de kosten, terwijl vooral de netbeheerders profiteren van de baten. Voor de consumentenorganisatie kan de invoering enkel gebeuren op vrijwillige basis én binnen een strikt kader.

De “slimme” meter is een nieuwe generatie meter die het energieverbruik automatisch leest en op regelmatige tijdstippen naar de netbeheerder stuurt. Het zou de consument toelaten om zijn verbruik op de voet te volgen. Vlaams energieminister Bart Tommelein wil vanaf 2019 de huidige analoge meters vervangen door hun digitale tegenhangers.

Test-Aankoop heeft echter een aantal grondige bedenkingen….

De consument betaalt, de sector plukt de vruchten

Slimme meters bieden vooral voordelen voor de energiesector (automatisch meterstanden opnemen, meters op afstand openen of afsluiten…), maar weinig tot geen voor de consument.

Studies wezen al uit dat het besparingspotentieel voor gezinnen met een laag tot gemiddeld verbruik beperkt tot onbestaande is.

Andere eenvoudigere maatregelen zoals een goede isolatie, temperatuurregeling en goedkope ingrepen zoals gloeilampen vervangen, zijn veel gemakkelijker te realiseren en leveren een veel gunstigere kosten-batenbalans op.

De kosten die de uitrol van slimme meters met zich zal meebrengen, dreigen voor de rekening van de consument te zijn. Niet onbelangrijk: in de meeste andere Europese landen waar de omschakeling eerder gebeurd is, werden de kosten ruimschoots onderschat.

Hoe dan ook, nadat de gemiddelde stroomfactuur in Vlaanderen de voorbije twee jaar 50% duurder werd is een nieuwe verhoging voor ons onaanvaardbaar.

 Slimme meters enkel als dit ook in het belang is van de consumenten.  De consumentenorganisatie dringt er op aan dat de overheid geen overhaaste beslissingen neemt. Er moet bij een mogelijke invoering van de slimme meter rekening worden gehouden met de belangen van de consument.

-        De slimme meter mag niet verplicht worden. De consument moet zelf kunnen kiezen om al dan niet een slimme meter te laten plaatsen en –zoals in Nederland – om de communicatiefuncties uit te zetten.

-        De kosten van de nieuwe meters moeten eerlijk worden verdeeld naargelang van de winst die ze de betrokken partijen opleveren.

-        De consument moet inspraak hebben omtrent het ontwerp en de informatie die wordt weergegeven door de slimme meter. Ook moet de goede werking van de meter compleet onafhankelijk zijn van de energieleveranciers zodat de vrijheid om gemakkelijk van leverancier te veranderen behouden blijft en zelfs gemakkelijker wordt gemaakt.

-        Het is belangrijk dat de privacy wordt gewaarborgd. De geproduceerde data moeten het eigendom blijven van de consument. De netbeheerders zouden enkel informatie mogen krijgen die absoluut noodzakelijk is voor de facturatie. Bovendien is er nood aan strikte regels voor het gebruik, de behandeling en de bewaring van die gegevens.

-        De netbeheerders mogen niet beslissen om bepaalde elektriciteitscircuits bij de klant uit te schakelen. Die ingreep zou consumenten met betalingsmoeilijkheden – en vooral de minst gegoeden – immers volledig in de kou laten staan en zou de energiearmoede in onze samenleving doen toenemen

Uw mening?

Test-Aankoop opent op Facebook een debat over de slimme meters, op de pagina www.facebook.com/testaankoop, en lanceert een poll op Twitter: https://twitter.com/testaankoop.De consumenten zijn immers de eersten die worden geraakt door deze maatregelen. Hun mening telt!

Server Error
Server Error