Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Mobiliteit

#Ryanair : My English is very bad!

21 sep 2017

De aankondiging door Ryanair op 15 september van het annuleren van enkele honderden vluchten, leidde tot heel wat moeilijkheden voor duizenden consumenten.  Moeilijkheden die door de maatschappij werden onderschat.  Verschillende honderden onder hen beslisten aan te kloppen bij Test Aankoop, hoofdzakelijk via telefoon (op 02/892 37 09, een nummer dat trouwens nog steeds bereikbaar is) en de sociale media.  Daarnaast  werd een Facebookgroep opgericht die vandaag reeds meer dan 500 leden telt.

De vragen zijn talrijk en tussen 11 en 20 september, opende Test Aankoop meer dan 200 klachtendossiers.  En de klachten blijven toestromen.  De voornaamste vragen hebben betrekking op compensaties, problemen met het klachtenformulier van Ryanair, de tussenkomst van de luchtvaartmaatschappij in geval van bijkomende kosten (bv. hotel, huurwagen, vakantiedagen,…) en dit als gevolg van een geannuleerde vlucht of vluchten die na eind oktober plaatshebben. 

Vandaag blijkt uit verschillende getuigenissen dat Ryanair eist dat klachten, alsook terugbetalingen en compensaties, worden geformuleerd in het Engels.  Voor Test Aankoop is dit onaanvaardbaar omdat dit heel wat consumenten over heel Europa ontmoedigt en het is zelfs onrechtmatig omdat het overduidelijk leidt tot een onevenwicht tussen de partijen…  Deze onrechtmatige praktijk is dus illegaal, meteen ook de reden waarom de verbruikersorganisatie heeft beslist om vandaag, op 21 september, een klacht in te dienen bij de Economische inspectie (FOD Economie).  Zij hoopt dat deze klacht de maatschappij zo snel mogelijk op andere gedachten zal brengen.

Bovendien, en ter herinnering, heeft Test Aankoop in de loop van maandag 18 september een officiële ingebrekestelling verzonden.  Enkele uren later, excuseerden de verantwoordelijken van Ryanair zich uitgebreid en beloofden de getroffen consumenten schadeloos te stellen.  Dit gezegd zijnde, verwacht Test Aankoop een officieel antwoord tegen uiterlijk 25 september en zal nauwlettend worden toegezien op de uitvoering van de belofte dat individuele consumenten worden schadeloos gesteld.  Het openen van heel wat individuele dossiers biedt de organisatie de mogelijkheid een opvolging en controle te garanderen van wat de luchtvaartmaatschappij zal voorstellen.  We denken dan in de eerste plaats aan wat gaat gebeuren met bijkomende kosten en de bijzondere vormen van schade die tal van consumenten hebben geleden.  Indien hierin wordt tekort geschoten, overweegt Test Aankoop juridische stappen, in dit geval, door een class action.

De telefoonlijn (02/892 37 09) blijft geopend van 9u tot 17u.

Het online dossier kan worden geraadpleegd en wordt dagelijks geüpdatet: www.testaankoop.be/ryanair

Server Error
Server Error