Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Telecommunicatie

Proximus decoders: de class-action van Test-Aankoop is ontvankelijk

12 apr 2017

Vandaag vernam de consumentenorganisatie dat de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 4 april 2017, de class-action die Test-Aankoop voert tegen Proximus, ontvankelijk heeft verklaard. Een pas vooruit voor de consumenten. 

Klanten worden gegijzeld

Recent stelde Proximus haar klanten die een V3 – decoder hadden gekocht tussen 2008 en 2013, voor om twaalf maanden lang een nieuw exemplaar gratis te huren omdat hun oude decoder hen niet zou toelaten om nog langer gebruik te maken van de diensten van Proximus TV na 31 januari 2017. Om van dit ‘aanbod’ gebruik te maken, moesten de betrokken klanten antwoorden op een brief van hun operator voor 25 juni 2016. Dit hoewel hun decoder nog perfect bruikbaar is tot 31 januari 2017. Voor Test-Aankoop is deze periode van ‘gratis’ huur maar effectief kosteloos voor zes maanden. Ondanks verschillende brieven, ontmoetingen met Proximus en een ingebrekestelling, kwam er geen oplossing uit de bus.  Test-Aankoop startte daarom op 30 november een collectieve rechtsvordering tegen de Telecom-operator. De pleidooien vonden plaats op 6 maart 2017.

 

Class-action ontvankelijk

Vandaag vernam Test-Aankoop dat bij vonnis van 4 april 2017  de rechter van eerste aanleg te Brussel de class action ontvankelijk heeft verklaard. Daar en boven heeft de rechter, zoals gevraagd door de consumentenorganisatie, het systeem van opt-out weerhouden. De consumenten die niet willen dat de resultaten van de toekomstige uitspraak op hen van toepassing zijn, kunnen zich binnen de 6 weken na publicatie van de uitspraak in het Belgische Staatsblad manifesteren. De rechter heeft ook op vraag van Test-Aankoop Proximus verplicht om alle 30.000 consumenten individueel aan te schrijven om hen te informeren over de beslissing van de rechtbank. Ten slotte werd de onderhandelingstermijn vastgelegd op 3 maanden.

 

Deze uitspraak is een mooie overwinning voor Test-Aankoop. De strijd om een vergoeding te bekomen voor de consumenten die benadeeld werden door de praktijken van Proximus wordt verdergezet.

Server Error
Server Error