Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Energie

Houtkachels: de door Test Aankoop gevraagde opkuis is begonnen!

09 nov 2017

Test Aankoop realiseert geregeld onderzoeken naar het rendement, de veiligheid en de vervuiling van pelletkachels.  Reeds in 2015 trok de organisatie aan de alarmbel en bezorgde de bevoegde instanties een lijst van problemen en niet-conforme merken.  Vandaag is Test Aankoop verheugd te mogen vaststellen dat controles op houtkachels plaatsvinden, hoewel er nog steeds sprake is van gebreken gezien het feit dat er nog geen sprake is van een globale aanpak (veiligheid, vervuiling, rendement,…)

In 2015 testte Test Aankoop 17 pelletkachels die toen op de Belgische markt werden verdeeld.  Resultaat?  Sommige kachels haalden slechts een erg beperkt rendement (amper 70%), andere bleken dan weer veel te veel vervuilende stoffen (CO) uit te stoten.  Tot slot haalden slechts 5 van de 17 een goede score als het aankwam op veiligheid.  Op z’n minst verontrustend dus, gezien het risico op brandwonden en brandgevaar. De verplichtingen inzake rendement zijn in België sinds 2016 echter verstrengd en slechts 4 van de 17 geteste kachels halen vandaag de vereiste 85%.

Op basis van deze resultaten stuurde Test Aankoop toentertijd RAPEX-formulieren voor 7 toestellen en bezorgde de FOD Economie de testrapporten.  De Belgische instanties gaven echter geen enkel gevolg aan deze nochtans weinig geruststellende resultaten.

Op Europees niveau wierp de actie van de consumentenorganisatie wel zijn vruchten af:  de specifieke Europese normen voor pelletkachels werden herzien en aangevuld, meer bepaald wat betreft de tekortkomingen inzake veiligheid.  Een nieuwe norm zal eind dit jaar in voege treden.  We mogen dus veronderstellen dat pelletkachels properder en veiliger zullen zijn vanaf 2018.

Vandaag, donderdag 9 november, heeft de federale milieu-inspectie, vallend onder de bevoegdheid van Minister Marghem, aangekondigd een vijftigtals houtkachels  te hebben getest.  De resultaten liggen in de lijn van wat Test Aankoop eerder heeft vastgesteld: de kachels zijn veel vervuilender dan wat is toegelaten is in het KB van 2010. En hun rendement ligt niet hoog genoeg  Meteen kondigde de FOD aan 9 niet-conforme toestellen van de markt te halen.

Test Aankoop verheugt zich over het feit dat de autoriteiten op de Belgische markt aanwezige kachels testen.  De organisatie stelt zich echter wel vragen over de coördinatie tussen de verschillende administraties: de uitgevoerde tests hadden namelijk uitsluitend betrekking op het rendement en de vervuilende  uitstoot en niet op de veiligheid.

Het lijkt er bovendien op dat de door Test Aankoop in 2015 vermelde pelletkachels, die dus niet-conform de Europese normen en het Belgisch Koninklijk Besluit zijn,  niet van de markt werden gehaald.  De consumentenorganisatie vraagt dan ook om verder te durven gaan en een terugroepactie te voorzien waarbij de getroffen consumenten zouden worden vergoed. 

Server Error
Server Error