Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Gevaarlijke chemische producten

Onkruid verdelgen ? Goed advies ver zoek

01 jun 2017

In maart 2017 informeerden mysteryshoppers van Test-Aankoop in 54 tuincentra en doe-het-zelfzaken naar middelen om onkruid te verwijderen van een afhellende oprit en het voetpad. De resultaten vallen te betreuren.  In amper 6 winkels werd correct advies verstrekt dat overeenkomt met wat de wetgeving voorschrijft.  In 80% van de gevallen gaf men het advies gebruik te maken van een product op basis van glyfosaat, waarvoor nochtans een verbod in de maak is.  Het toekomstig verbod op de verkoop van glyfosaat, dat door minister Borsus zou worden opgemaakt zou de situatie voor de hele Belgische markt moeten uitklaren. 

Mysteryshopping

In maart 2017 stuurde Test-Aankoop anonieme enquêteurs naar een selectie van
54 tuincentra en doe-het-zelfzaken in en om 11 grote steden verspreid over het land. Dit met de bedoeling om na te gaan hoe zij hun klanten inlichten over het bestrijden van onkruid, mogelijke alternatieven voor schadelijke chemische producten stoffen en wat er met het afval of overschotten van de sproeimiddelen moet gebeuren. 

 

Ruim de helft leeft informatieplicht niet na

Sinds eind 2016 worden winkels, waar chemische onkruidverdelgers worden verkocht, wettelijk verplicht om door de overheid gemaakte posters aan te brengen.  Deze informeren over het gebruik van pesticiden en stellen eventuele alternatieven voor.  In slechts 25 van de 54 bezochte winkels troffen de enquêteurs de wettelijk verplichte affiches aan, weliswaar niet altijd op een prominente plaats.

 

80 % stelt verboden middelen voor

De mysteryshoppers legden de rayonverantwoordelijke een welomlijnd probleem voor: hoe onkruid verwijderen van een afhellende oprit en het aangrenzende voetpad.  Op het ogenblik van het onderzoek, is het gebruik van producten als Roundup reeds verboden op een ondoorlaatbare ondergrond, zoals tegels of klinkers, in de nabijheid van een riool, een afvoerputje, een vijver of een waterloop.  In slechts 5 van de 54 bezochte winkels werd geïnformeerd naar de nabijheid van een riool, wat ertoe leidde dat in 80% van de tuincentra de enquêteurs meteen een chemisch middel op basis van glyfosaat of een andere onkruid-dodende stof kregen toegestopt.  In 16 van de 54 zaken stelde men zogenaamd natuurlijke of milieuvriendelijke alternatieven voor op basis van vetzuren, citroenzuur of pelargonzuur, terwijl deze producten niet in verdunde vorm mogen worden gebruikt.

Slechts enkele adviseurs stelden “groene” alternatieven voor, zoals onkruidverbranders of het gebruik van kookvocht vaan aardappelen of pasta.

 

Weinig raad over voorzorgen en afvalverwerking

Bij verkoop van een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel moet de productverantwoordelijke de veiligheidsvoorschriften overlopen. Hooguit 12 verkopers raadden aan handschoenen te dragen en slechts 4 gaven het advies om armen, benen en voeten te bedekken. Sterker: amper 2 adviseurs drukten de klant op het hart om kinderen en huisdieren uit de buurt te houden. Bijna de helft van de verkopers wist niet dat productrestjes en lege verpakkingen bij het klein gevaarlijk afval in het containerpark moeten worden gedeponeerd.

Een verbod op het gebruik van glyfosaat.

Het door Test-Aankoop gevoerde onderzoek spitste zich toe op een specifieke wetgeving die winkels, die onkruidverdelgers aanbieden, een reeks verplichtingen oplegt.  Dit staat dus los van het feit dat het gebruik van glyfosaat door particulieren reeds verboden is in het Brussels Gewest sinds 12 december 2016 en vanaf vandaag ook in het Waals Gewest.  Ook Vlaanderen is een tijdelijk verbod op het gebruik van glyfosaat in de maak.  Federaal minister Borsus – bevoegd voor de verkoop, in tegenstelling tot de Gewesten die beslissen over het gebruik, heeft aangekondigd de verkoop van glyfosaat aan particulieren te willen verbieden.  Een Koninklijk Besluit hieromtrent wordt voorbereid.  Test-Aankoop verheugt zich over deze beslissing, die ze trouwens al langer vraagt naar aanleiding van de twijfels die zijn gerezen omtrent de veiligheid van het product.  Het is immers zo dat het standpunt van het IARC  (International Agency for Research on Cancer)  in tegenspraak is met dat van het EFSA (European Food Safety Authority) en het ECHA (Het Europees Agentschap voor chemische stoffen) die zich schijnbaar gebaseerd hebben op studies van Monsanto dat op die manier zijn invloed heeft aangewend. Daarom steunt Test-Aankoop de vraag naar een Europees parlementaire onderzoekscommissie die totale toegang dient te krijgen tot alle gegevens waarop deze autoriteiten zich hebben gebaseerd.

Voor alternatieven ter bestrijding van onkruid kan u hier terecht.

Server Error
Server Error