Server Error
Server Error
Server Error
Server Error
Onze andere rechtsvorderingen

Eerste vonnis in het dossier rond de medische vragenlijsten

10 nov 2017

Op 25 oktober heeft de Brusselse rechtbank van koophandel een tussenvonnis geveld in de zaak die Test Aankoop heeft aangespannen tegen Belfius, AG en AXA inzake hun, volgens Test Aankoop, illegale medische vragenlijsten die ze laten invullen bij het afsluiten van schuldsaldoverzekeringen.  De rechter vraagt een bijeenroeping van de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering alvorens een juridische procedure te starten.  Hoewel Test Aankoop twijfels heeft over de onafhankelijkheid, de bevoegdheden en zelfs de bestaansredenen van de Commissie, heeft de organisatie de Commissie uitgenodigd om voor 31 december 2017 haar standpunt uit de doeken te doen.

Tussenvonnis

Op 25 oktober heeft de Brussels rechtbank van koophandel een tussenvonnis geveld in de  zaak tegen Belfius, AG en AXA inzake hun, volgens Test Aankoop, illegale medische vragenlijsten en dit op basis van het niet respecteren van de privacy, de vertrouwelijkheid van gegevens en de verzekeringswet.  De rechtbank wacht met een definitief vonnis tot ook de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering haar licht heeft laten schijnen over het geschil.

Welke commissie ?

Test Aankoop trekt echter de structurele onafhankelijkheid van deze commissie in twijfel aangezien zij is aangesteld binnen de Ombudsman van de Verzekeringen.  Daarom stelt de verbruikersorganisatie zich vragen bij de bevoegdheid van deze instelling, aangezien diens expertise beperkt is tot het medisch-sociaal niveau en dus geen analyse kan doen van de overeenstemming van de medische vragenlijsten met de privacyrechten van de verzekerde en de vertrouwelijkheid van diens gegevens.  Bovendien gaf de Ombudsman van de Verzekeringen zelf, in zijn jaarrapport van 2016 aan, dat de commissie nog nooit is samengekomen om individuele zaken te behandelen “ondanks enkele verzoeken tot tussenkomst” en haar effectieve leden nog steeds niet werden benoemd ondanks haar aanstelling 10 jaar geleden.

Ondanks zijn terughoudendheid, heeft Test Aankoop de Commissie uitgenodigd om voor 31 december 2017 zijn standpunt uit de doeken te doen.  Indien binnen deze termijn niet wordt geantwoord, zal de zaak opnieuw bij de rechtbank worden aanhangig worden gemaakt.

Een zaak die reeds zijn vruchten heeft afgeworpen

De door Test Aankoop ingeleide procedure heeft desalniettemin reeds zijn vruchten afgeworpen want het heeft ertoe geleid dat verschillende verzekeringsmaatschappijen hun formulier hebben aangepast.  Een impliciete erkenning van de illegaliteit van hun vragenlijst ? Zo heeft AXA bijvoorbeeld zijn vraag over angsten laten vallen en heeft Belfius zijn vragen met betrekking tot eventuele malocclusie van de tanden en aandoeningen aan ligamenten en pezen geschrapt.  Ook AG verwijst in zijn vragenlijsten niet langer naar aandoeningen aan lucht- en urinewegen, alsook aandoeningen aan de nieren, stelt Test-Aankoop vast.  De maatschappijen erkennen hiermee dat deze vragen of te onnauwkeurig waren, of niet relevant om een verhoogd risico van overlijden tijdens de loop van het contract in te schatten.

Server Error
Server Error